Nieuws

Energie Community West-Brabant van start!

drs. Karin du Long
   
6 oktober 2020

Gisteravond zijn we van start gegaan met de Energie Community West-Brabant: een online community waarin we gedurende 7 dagen met 75 inwoners van West-Brabant gaan doorpraten over thema’s uit de Regionale Energiestrategie (RES). Uit ruim 200 geïnteresseerde inwoners van West-Brabant hebben we op basis van achtergrondkenmerken een selectie gemaakt van 75 mensen met wie de komende week online in gesprek gaan. We hebben gepoogd een zo divers mogelijk samengestelde groep inwoners bijeen te brengen. Het PON voert deze research community uit in opdracht van de Energieregio West-Brabant en de provincie Noord-Brabant. De informatie die uit de community komt, neemt de energieregio West-Brabant mee in het vaststellen van de definitieve RES in het voorjaar van 2021.

Inwoners betrekken bij de Regionale Energiestrategie

Naar aanleiding van het klimaatakkoord is Nederland opgedeeld in 30 energie-regio’s. Voor Brabant zijn dat er vier. Iedere gemeente, provincie en ook waterschap schrijft op dit moment binnen deze regio’s samen aan een Regionale Energie Strategie (RES). Dit is een document waarin staat hoe de regio de komende tijd duurzame energie gaat opwekken. Ook voor de regio West-Brabant is er een RES in de maak. De bedoeling is de duurzame elektriciteits- en warmtevoorziening zo in te richten dat deze aansluit bij wat inwoners belangrijk vinden. En dat inwoners (en bedrijven) uitgenodigd worden om bij te dragen aan de uitvoering ervan. Het betrekken van bewoners – als inwoner van een nieuw energielandschap, consument of zelfs particuliere producent – bij de totstandkoming van de RES’en is dan ook belangrijk.

Kort voor de zomer is aan alle inwoners van West-Brabant gevraagd om via een online vragenlijstonderzoek hun mening te geven over de energietransitie. Aan dit online onderzoek werkten 2.345 inwoners mee. De resultaten van dit brede onderzoek zijn binnenkort openbaar en kun je op onze website en op de website van de Energieregio West-Brabant vinden. De Energie Community West-Brabant is een vervolg op dit brede onderzoek onder inwoners. Op een aantal thema’s dat in dat onderzoek aan de orde kwam, gaan we de komende zeven dagen met 75 inwoners doorpraten. De resultaten van deze online verdieping publiceren we in november op de eerder genoemde website.

Heb je nog vragen over dit project of dit bericht? Neem dan contact met ons op via energiecommunitywestbrabant@hetpon-telos.nl

Voor meer informatie over het onderzoek en advies van Het PON & Telos rondom de energietransitie en de RES’sen in het bijzonder, klik hier.