Energietransitie

Nederland wil tegen 2050 de uitstoot van broeikasgassen met 95 tot 100% verminderen. Daarvoor moeten we overstappen van fossiele energiebronnen naar duurzame zoals zon en wind, en de woningvoorraad vergaand verduurzamen. Dit zijn complexe opgaven: niet alleen technisch en financieel-economisch gezien, maar ook sociaal-maatschappelijk.

In onze projecten kijken wij hoe deze opgaven uitwerken naar verschillende plekken en groepen mensen in de samenleving. Om op basis daarvan oplossingen te helpen vinden die haalbaar, betaalbaar én uitvoerbaar zijn.

Onze energieprojecten zijn te verdelen over drie thema’s:

Meer informatie over wat we doen op het gebied van energietransitie? Neem contact op met Susanne Agterbosch
s.agterbosch@hetpon-telos.nl 06 30 03 76 27