Maatschappelijke Research & Development

Sinds 2021 maakt Het PON & Telos jaarlijks een bescheiden budget beschikbaar om maatschappelijke initiatieven met kennisvragen op weg te helpen en/of te ondersteunen. Het gaat hierbij om kennisvragen die in lijn zijn met onze hoofdthema’s, die niet financierbaar zijn vanuit de ‘markt’, en (uiteraard) een maatschappelijk belang dienen.

 

Wat willen we hiermee bereiken?

  1. Wij willen organisaties (verder) helpen met de kennis en kunde die we in huis hebben
  2. Wij willen onze kennis en kunde op de hoofdthema’s waarop we werken inhoudelijk, conceptueel en/of methodisch doorontwikkelen
  3. De resultaten moeten open-source beschikbaar komen, zodat deze ook bruikbaar/overdraagbaar zijn voor anderen

 

We streven naar cocreatie

Uitgangspunt voor de inzet van het maatschappelijke R&D budget is dat we samenwerken met een ‘kennisvrager uit het veld’ – een partner. Deze kennisvrager kan een maatschappelijk initiatief zijn, een organisatie, sociale onderneming, maar misschien ook wel een overheidsinstantie of bedrijf, zolang de vraag maar past binnen de voorgenoemde criteria.

 

Heb je een kennisvraag?

Maatschappelijke initiatieven met een kennisvraag kunnen hun vraag indienen bij ons indienen (zie contactgegevens onderaan deze pagina). Vervolgens bekijken we samen of de vraag voldoet aan de criteria en, zo ja, op welke wijze we het initiatief kunnen helpen en/of ondersteunen. Voordat we starten maken we dus eerst gezamenlijk een plan van aanpak en maken we concrete afspraken over wie, wat en wanneer kan doen en wat we hierbij van de kennisvrager verwachten.

 

Enkele projecten vanuit maatschappelijke R&D

ir. Jolanda Luijten
Senior adviseur-onderzoeker
Heb je een kennisvraag? Of wil je meer informatie over de mogelijkheden?
Neem contact op met Jolanda Luijten
j.luijten@hetpon-telos.nl 0618650263