Advies monitor Provinciale Omgevingsvisie Limburg (POVI)

Contactpersoon:
drs. Mirjam Smulders
Doorlooptijd:
mei – november 2022
Opdrachtgever:
Provincie Limburg

De monitor voor de omgevingsvisie van de provincie Limburg wordt dit jaar ingericht. Omdat de omgevingsvisie een integrale benadering van vraagstukken in een gebied behelst, wil de provincie de monitor zo integraal mogelijk maken. Dit betekent dat de monitor niet alleen de voortgang op de ambities van de POVI laat zien, maar ook de context van brede welvaart.

Belangrijke opgaven van de provincie vragen steeds vaker om domein overstijgende oplossingen. Waarden zoals impact op gezondheid, inclusie of klimaat wegen steeds vaker mee bij het maken van beleid. Het inrichten van deze monitor is een eerste stap om beter te kunnen sturen op zowel economische, ecologisch als sociale waarden en het versterken van maatschappelijk welbevinden.

Het PON & Telos is gevraagd in gesprek met medewerkers uit alle thema’s binnen de provincie Limburg te gaan, om zo tot een goed onderbouwd advies te komen over de inrichting van de Brede basismonitor en de gewenste stappen voor de toekomst. De gesprekken versterken het draagvlak voor de monitor die de provincie moet gaan helpen bij het maken van strategische keuzen.

Eind oktober wordt het advies opgeleverd en kan de provincie Limburg starten met de concrete opbouw van de monitor.

drs. Mirjam Smulders
Senior adviseur-onderzoeker
Meer informatie?
Neem contact op met Mirjam
m.smulders@hetpon-telos.nl 06 30 03 88 37

Vergelijkbare projecten