Boer-burger verbindingen in Noord-Brabant. Een quickscan.

Contactpersoon:
dr. Inge van Roovert
Doorlooptijd:
november 2021 – januari 2022
Opdrachtgever:

In de afgelopen decennia zijn de boeren die ons voedsel produceren steeds verder van de consumenten af komen te staan. Het versterken van de verbinding tussen boer, burger en overheid is een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van een duurzaam landbouw- en voedselsysteem. Dit project is een quickscan naar de lopende initiatieven op het gebied van boer-burger verbindingen in Noord-Brabant.  Het doel van deze quickscan was om te inventariseren welke initiatieven er actief zijn in Brabant. Een aantal initiatieven zijn geïnterviewd om o.a. de volgende vraag te beantwoorden: Welke boer-burger verbindingen versterken een duurzame boer-burger relatie?

In de gesprekken zijn de volgende thema’s besproken: het doel van het initiatief, de betrokken partijen, de soort relatie die er ontstaat tussen boer en burger, de communicatiemiddelen die worden gebruikt, de belemmeringen en kansen van het initiatief en wat de provincie voor het boer-burger initiatief kan betekenen.

Provincie Noord-Brabant is van plan enkele boer-burgerverbindingen programmatisch te ondersteunen. Deze quickscan levert input die door de provincie gebruikt kan worden voor het maken van een afwegingskader waarlangs men kan toetsen welke initiatieven het beste passen bij de veranderpaden die de provincie binnen het programma Landbouw & Voedsel voor ogen heeft.

Welk type verbinding en welk initiatief voor de provincie Noord-Brabant de meeste waarde heeft, hangt erg af van wat de provincie wil bewerkstelligen binnen de landbouwtransitie. Zijn de ambities breed waarbij men over de breedte van de verschillende bedrijfsvoeringen wil inzetten op verduurzaming, dan hebben alle verbindingen waarde. Heeft de provincie een specifieke focus, dan zal een bepaald type boer-burger verbinding meer waarde hebben. In het rapport van dit project worden een aantal criteria genoemd die gebruikt zouden kunnen worden om tot een goede afweging te komen welke initiatieven ondersteund kunnen worden.

Publicatie

De resultaten zijn te lezen in de publicatie ‘Boer-burger verbindingen in Noord-Brabant’:

Download publicatie
dr. Inge van Roovert
Senior adviseur-onderzoeker
Meer informatie?
Neem contact op met Inge
i.vanroovert@hetpon-telos.nl 06 30 72 25 64