Brabant Community! OmgevingsLab Brabant in gesprek – ronde 2

In opdracht van de provincie Noord Brabant is oktober 2016 de online research community OmgevingsLab Brabant in gesprek gestart. Na een succesvolle eerste ronde heeft in juni een tweede onderzoeksronde plaatsgevonden.

Waarom deze community

De provincie gaat een Omgevingsvisie vaststellen: een strategisch plan voor de toekomst van Brabant. Niet zomaar een omgevingsvisie, maar een visie waarin de mens centraal staat en die praktijkgericht is.

Het traject naar een Brabantse Omgevingsvisie is opgedeeld in fasen. Het jaar 2017 staat in het teken van de inhoud. Vier focusteams van inhoudelijke experts en 20 pioniers uit de Brabantse samenleving werken aan een ambitieus inhoudelijk ontwerp voor de Brabantse omgevingsvisie. Zij zoeken naar een nadere invulling voor de vier focusopgaven:

  1. Brabant, verbonden
  2. Brabant, klimaatzeker
  3. Brabant, welvarend
  4. Brabant, vernieuwt samen

In deze research community zijn zo’n 40 Brabanders in een periode van tien dagen intensief met elkaar in gesprek gegaan over de Brabantse Omgevingsvisie. Zij hebben gereflecteerd op de tussentijdse resultaten en hebben het uitgebreid gehad over de vier focusopgaven, welke verschillende waarden met elkaar in botsing komen in specifieke situaties en welke rollen en verantwoordelijkheden zij daarbij zien voor bijvoorbeeld zichzelf, bedrijven of overheden. Deze Research Community levert belangrijke input op voor de ontwerp omgevingsvisie, die in het najaar van 2017 wordt vastgesteld.

Resultaten

De rapportage van de community kunt u hier hier downloaden.

Vergelijkbare projecten