Buitenschoolse cultuureducatie

In 2016 heeft het PON in samenwerking met Kunstbalie onderzoek gedaan naar de prioriteiten en het beleid van Brabantse gemeenten omtrent buitenschoolse cultuureducatie. Uit het onderzoek bleek dat vooral kleine gemeenten nauwelijks actief beleid voeren. Concreet betekent dit dat de beschikbaarheid en toegankelijkheid van buitenschoolse cultuureducatie vooral in de Brabantse ommelanden onder druk komen te staan.

Kunstbalie is daarom een vervolgonderzoek gestart. Daarmee wil ze inzicht krijgen in de beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de buitenschoolse cultuureducatie in Noord-Brabant. En de rol die gemeenten kunnen spelen in de verbetering ervan. In het vervolgonderzoek zijn 10 voorbeeldorganisaties geselecteerd, verdeeld over 3 typen organisaties: traditionele organisaties, innovatieve ondernemers en flexibele ondernemers. Kunstbalie heeft het PON gevraagd het veldwerk uit te voeren en deze voorbeeldorganisaties te interviewen en daarvan verlag te leggen. Met de uitkomsten van het onderzoek kan de provincie Noord-Brabant bij gemeenten het belang van buitenschoolse cultuureducatie promoten.