Burgerinitiatief Natuurlijk Goed Mierlo

Mierlo is een dorpskern met 10.000 inwoners en behoort tot de Gemeente Geldrop-Mierlo. Mierlo is gelegen ten oosten van Eindhoven en ten Westen van Helmond. In Mierlo zijn diverse voorzieningen voor verenigingen en organisaties op het gebied van cultuur, onderwijs en sport. Deze zijn verspreid gehuisvest over verschillende – soms verouderde- accommodaties in het dorp. Voor bijna elke activiteit is er een aparte accommodatie. Zo is er een sporthal, vijf schoolgebouwen, een gebouw voor culturele activiteiten, een jongerengebouw, een gezondheidscentrum, bibliotheek en een gebouw voor de ouderen (de Vliegert). Een ruimte voor grotere activiteiten is er (nog) niet in Mierlo.

Burgerinitiatief Natuurlijk Goed Mierlo maakt zich zorgen over de gemeenschapszin en sociale cohesie in het dorp in de toekomst. Door de versnippering van accommodaties hebben veel gebouwen een (te) lage bezettingsgraad, zijn de mogelijkheden per gebouw beperkt of is er nauwelijks afstemming of samenwerking tussen verenigingen en organisaties. Hierdoor wordt onvoldoende gebruik gemaakt van elkaars kwaliteiten. Natuurlijk Goed Mierlo vreest dat daardoor in Mierlo onvoldoende antwoord wordt en kan worden geboden op maatschappelijke vraagstukken die spelen, zoals ontgroening, vergrijzing, individualisering, digitalisering, diversiteit, verduurzaming, veranderingen in het verenigingsleven en de participatiesamenleving.

In dit essay zoomen we als voorbeeld in op de dorpskern Mierlo. De inzichten in dit essay zijn echter voor alle dorpen en wijken (in Brabant) relevant.

Natuurlijk Goed Mierlo ziet kansen om met een actief accommodatiebeleid, dat bijdraagt aan de synergie tussen verenigingen en maatschappelijke organisaties, beter te kunnen inspelen op maatschappelijke vraagstukken en de sociale samenhang en gemeenschapszin in het dorp in de toekomst beter te kunnen waarborgen.

 

Het belang van accommodaties voor sociale samenhang