Doornbos-Linie in het oog! Online

Contactpersoon:
Britte van Dalen MSc

In samenwerking met de gemeente Breda hebben we 10 dagen lang het gesprek gevoerd met inwoners van de wijken Doornbos en Linie in de research community Doornbos-Linie in het oog! Online. Het gesprek met inwoners was onderdeel van een integrale wijkaanpak. Onder de naam Doornbos-Linie in het oog! ging de gemeente Breda in gesprek met wijkprofessionals en bewoners. Onder andere via gesprekken op straat, twee dialoogsessies, innovation games én via een online research community, onder begeleiding van het PON.

Samen met inwoners (online) in gesprek over leefbaarheid in de wijk

Op maandag 11 februari 2019 gingen we van start met een online startbijeenkomst waarin we de deelnemers van het online gesprek uitlegden wat zij konden verwachten. 47 bewoners hebben 10 dagen lang actief meegepraat over wonen in de wijken Doornbos en Linie.
Inwoners zijn met ons én met elkaar in gesprek gegaan over de volgende vragen: wat maakt het wonen in de wijk fijn? Wat maakt het wonen in de wijk minder fijn? Waar voel je je (on)veilig? Hoe zijn jouw contacten in de wijk? Heb je ideeën ter verbetering van de wijk? Zou jij graag iets willen doen met de wijk?

De research community heeft veel input opgeleverd die voor een nog mooiere en veiligere wijk kunnen zorgen zoals; het vaker aanspreken van elkaar op ongewenste zaken, een aantrekkelijker winkelgebied, het plaatsen van verkeersdrempels op diverse plaatsen in de wijk en concrete ideeën zoals een gezamenlijk moestuin, het opknappen van speeltuintjes en een opruimdag.

 

Samenwerking het PON en gemeente Breda

Doornbos-Linie in het oog! Online is een gezamenlijke pilot van het PON en de gemeente Breda. Het PON verzorgde de moderatie van het online gesprek, beleidsmedewerkers en de betrokken wijkmanager van de gemeente volgden het gesprek op de achtergrond.
Daarnaast hebben we in deze pilot onze kennis en vaardigheden rondom het uitvoeren van een research community gedeeld met onderzoekers van de gemeente via diverse workshops én hebben we de reguliere werkzaamheden rondom deze community in nauwe samenwerking met de gemeente uitgevoerd.

 

Rapportage: Doornbos-Linie in het oog! Online
 
Lees hier een kort interview met de betrokken wijkmanager en onderzoeker/beleidsadviseur van de gemeente Breda.

Vergelijkbare projecten