Effectmeting ‘NUL verkeersdoden in Brabant’ 2016-2019

Doorlooptijd:
Doorlopend
Opdrachtgever:
Provincie Noord-Brabant

In 2016 heeft de Provincie Noord-Brabant een nieuw beleidsplan opgesteld rondom verkeersveiligheid voor de periode 2016-2020, met aangepaste criteria en een nieuw programma. In deze vorige bestuursperiode heeft het PON  ieder jaar de effectiviteit van het programma gemeten.

 

In het programma werd jaarlijks een accent gelegd op een specifiek thema. In 2019 lag het accent op ‘zichtbaarheid in het verkeer’. Gedurende het jaar zijn verschillende campagneactiviteiten en acties ingezet om dit accent onder de aandacht te brengen en om mensen te activeren om mee te werken aan een verkeersveilige omgeving. Eens per jaar is er specifieke aandacht voor het accent tijdens de Actieweek.

Sinds 2016 heeft het PON ieder jaar in december een vragenlijst voorgelegd aan het Brabantpanel om de effectiviteit van het programma inzichtelijk te maken. 2019 was het laatste jaar dat het programma werd uitgevoerd en hebben we de vierde en laatste meting uitgevoerd.

Met dit onderzoek wil de provincie inzicht krijgen in de effectiviteit van de campagne. De campagne is effectief wanneer het:

1  Bewustwording creëert en het gedrag van Brabanders beïnvloedt.

2  Bijdraagt aan de naamsbekendheid en informatie verstrekt.

Met dit inzicht kan beter gestuurd worden op het beleid rondom verkeersveiligheid en de bijbehorende acties.

Resultaten

Vanuit het programma is een infographic gemaakt met belangrijkste resultaten van de effectmeting. Ook het volledige rapport is in te zien. Meer informatie over het programma is te vinden op www.nulverkeersdodenbrabant.nl

Bekijk de infographic Bekijk het volledige rapport
Wil je meer weten over dit project?
Neem contact op met Loet Verhoeven