Hackathon

In 2016 hebben het PON en universitair kenniscentrum Telos de monitor Sociale Veerkracht uitgebracht. Deze monitor maakt inzichtelijk hoe sociaal veerkrachtig Brabant is. Om de kennis uit deze monitor productief en toepasbaar te maken, heeft het PON in 2016/ 2017 een hackathon georganiseerd: de Bounce Backathon. Deze hackathon werd in opdracht van – en in nauwe samenwerking met – het team Sociale Veerkracht van de provincie georganiseerd.

Tijdens de 24 uur durende hackathon probeerden deelnemers met verschillende databronnen een creatieve oplossingen te vinden voor één van de ingebrachte ‘challenges’. Alle ‘challenges’ hadden de versterking van sociale veerkracht in Brabant als uitgangspunt. Een jury beoordeelde alle prestaties en koos de 3 meest belovende oplossingen. Na het evenement zijn de verschillende ‘challengehouders’ (gemeente Tilburg, gemeente Roosendaal, Cubiss en PG-raad) aan de slag gegaan om de uitkomsten verder vervolg te geven. De provincie en het PON kijken terug op een geslaagde Bounce Backathon. Met name het in multidisciplinaire teams werken aan een challenge, gebruikmakend van uiteenlopende expertises, is een gewaardeerd element. Het PON maakt ook voor de Bounce Backathon II in 2017/2018 weer onderdeel uit van de organisatie.