Mind the gap

Met de verkenning ‘Mind the Gap!’ stelt BrabantKennis in 2017 de vraag centraal wat een toename van sociale ongelijkheid en het groter worden van verschillen voor de Brabantse samenleving betekent. In opdracht van BrabantKennis heeft het PON onderzoek gedaan naar verschillen vanuit het perspectief van de Brabander zelf. Is er een overlap tussen de feitelijke en de beleefde verschillen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, hebben we een online onderzoek afgenomen met behulp van het GfK-panel. We hebben ook een secundaire data-analyse uitgevoerd van 2 eerdere Brabantpanelonderzoeken en de Monitor Sociale Participatie.

Zo hebben we onderzocht hoe Brabanders verschillen in vertrouwen, in participatie, en hoe zij naar zichzelf en de wereld om zich heen kijken. De resultaten zijn te lezen in het onderzoeksrapport ‘Sociale samenhang en scheidslijnen door de ogen van Brabanders’. Uit het onderzoek blijkt dat er wel degelijk verschillen zijn. Maar moeten – en kunnen – Brabanders deze verschillen zelf overbruggen? Heeft de overheid (nog) een rol in het aanwakkeren van saamhorigheid? Een overheid die tegelijkertijd te maken heeft met een fundamenteel gebrek aan vertrouwen bij diezelfde Brabanders? In het essay ‘Verschil en gelijkheid: perspectief van Brabanders’, dat als essay #7 verscheen in de ‘Mind the Gap!’ verkenning van BrabantKennis, geeft het PON hierop een reflectie.

Sociale samenhang en scheidslijnen door ogen van Brabanders

Mind the gap 7: verschil en gelijkheid