Ondersteuning van EU-arbeidsmigranten door professionals in het zorg- en welzijnsdomein

Doorlooptijd:
okt 2021 - jan 2022

Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europese landen (MOE-landen) hebben over het algemeen een kwetsbare positie in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat deze arbeidsmigranten, die zich vaak aan de onderkant van de Nederlandse arbeidsmarkt bevinden, veelal afhankelijk zijn van uitzendbureaus en werkgevers. Ze hebben onvoldoende kennis van de Nederlandse taal, rechten en plichten en de Nederlandse samenleving in het algemeen. Veel arbeidsmigranten hebben behoefte aan ondersteuning maar weten niet altijd hun weg te vinden naar instanties.

Professionals die werkzaam zijn in het zorg- en welzijnsdomein zijn veelal cruciale schakels bij het wegwijs maken in de samenleving van zich vestigende EU-arbeidsmigranten. In dit onderzoek halen we, in samenwerking met KIS (Kennisplatform Inclusief Samenleven) de ervaringen op van professionals met arbeidsmigranten in hun dagelijks werk. Met welke (hulp)vragen komen arbeidsmigranten bij hen terecht? Waar lopen zij tegen aan? Wat hebben professionals zelf nodig om voldoende toegerust te zijn om arbeidsmigranten wegwijs te maken in de samenleving?

 

Online gesprek en landelijke netwerkbijeenkomst

Om deze ervaringen op te halen organiseren we een online gesprek met 50 professionals die werkzaam zijn in het zorg- en welzijnsdomein. Dit doen we via een zogeheten online research community. Met dit gesprek willen we achterhalen wat professionals in het zorg en welzijnsveld nodig hebben om goed toegerust arbeidsmigranten te ondersteunen. Na de research community volgt een landelijke netwerkbijeenkomst om te kijken of we alle signalen hebben doorgekregen. We houden ook groepsgesprekken met arbeidsmigranten op verschillende plekken in Nederland. De resultaten zijn bedoeld om professionals en beleidsmakers in het sociaal domein te ondersteunen.

 

Wat is een online research community?

Een online research community is een besloten online platform waarop een groep mensen een bepaalde periode, in dit geval een week, op een interactieve manier met elkaar in gesprek kan gaan. Gedurende die week kan je op verschillende momenten op het platform inloggen en deelnemen aan het gesprek. Het gesprek is dus niet real-time, maar loopt de hele week door en heeft een forum structuur (geschreven). Wij als onderzoekers stellen jou de vragen, maar het is ook de bedoeling dat je zelf in gesprek gaat met andere professionals op het forum en ervaringen met elkaar deelt.  Om goed mee te kunnen doen aan het gesprek, zal je ongeveer om de dag even moeten inloggen om onze vragen te beantwoorden en de reacties van anderen te lezen en daarop te reageren.

 

Tijdens de gezamenlijke startbijeenkomst, op maandagavond 13 december, lichten we het doel van de community nader toe en leggen we je uit hoe het platform precies werkt. In de aanmeldvragenlijst kun je aangeven of je hier wel of niet aanwezig bent.

De community start op maandag(avond) 13 december en loopt tot en met maandag 20 december!

Dus: ben je een professional in het zorg- en welzijnsdomein en wil je deelnemen aan dit gesprek?
Meld je dan aan via onderstaande button:

 

aanmelden online gesprek

 

 

Resultaten

De resultaten zijn naar verwachting in januari 2022 beschikbaar.

dr. Marleen van der Haar
Adviseur-onderzoeker
Wil je meer informatie over dit onderzoek?
Neem dan contact op met Marleen van der Haar
m.vanderhaar@hetpon-telos.nl 06 30 03 89 36

Vergelijkbare projecten