Voedselbank Meierijstad

Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel hebben alle 3 een eigen voedselbankorganisatie, met ieder hun eigen locatie, werkwijze en samenwerkingspartners. Op 1 januari 2017 zijn deze 3 gemeenten gefuseerd tot de nieuwe gemeente Meierijstad. Vooruitlopend op de gemeentelijke fusie hebben de fracties Hart voor Veghel en SP van de voormalige gemeente Veghel het PON gevraagd te onderzoeken wat de gemeentelijke fusie betekent voor de 3 voedselbankorganisaties. En wat er nodig is om de voedselhulp ook in de nieuwe gemeente toegankelijk en bereikbaar te houden voor alle inwoners.

Na diverse gesprekken en een gezamenlijke uitkomstdialoog met de 3 voedselbankorganisaties was de belangrijkste conclusie dat voedselbanken burgerinitiatieven zijn; gemeenten moeten daarin geen organisatorische veranderingen kunnen (en willen) afdwingen. Veranderingen zijn alleen mogelijk en wenselijk op initiatief van de voedselbankorganisaties zelf. Uit het onderzoek zijn ook enkele ideeën voor samenwerking naar voren gekomen: die ideeën gaan de 3 voedselbankorganisaties verder inhoud geven met elkaar.

In dit type onderzoek kiest het PON voor een tweezijdige aanpak die zowel gericht is op de inhoud als op het proces. Het onderzoek richt zich enerzijds zich op het vergaren van de benodigde informatie, anderzijds
verbinden we partijen met elkaar en creëren we draagvlak. Zodat de betrokken partijen bereid zijn op zoek te gaan naar een gemeenschappelijke oplossing.