Woningbouwcorporatie monitor 2022

Contactpersoon:
Sanne Paenen MSc
Doorlooptijd:
mei - december 2022
Opdrachtgever:

Woningcorporaties spelen een cruciale rol in de volkshuisvesting in Nederland. In 2020 bezaten de 296 Nederlandse sociale woningcorporaties bijna 2,4 miljoen woningen, waarvan 90% sociale huurwoningen. Een beperkt deel (ruim 5%) betreft commerciële huurwoningen*. Dit betekent dat corporaties een aandeel hebben van bijna 30% in de totale Nederlandse woningvoorraad en 69% in alle huurwoningen in Nederland. Het belang van de corporaties voor de volkshuisvesting wordt niet alleen bepaald door hun kwantitatief aandeel in de woningmarkt, maar vooral door de primaire taak om te voorzien in betaalbare woningen. De doelgroep van de sociale woningcorporaties zijn immers mensen met een lage sociaaleconomische status.

*Bron: Autoriteit Woningbouwcorporaties (2020), Staat van de corporatiesector 2020, december 2020.

Het PON en Telos heeft een woningbouwcorporatie monitor ontwikkeld. Deze monitor brengt de duurzaamheidsscores van alle woningcorporaties in Nederland in beeld op basis van de SDG’s. De Sustainable develoment goals (SDG’s) heeft internationale aandacht gekregen en wordt door verschillende instellingen gebruikt. De SDG’s zijn gebaseerd op tientallen jaren werk van verschillende landen en de Verenigde Naties (VN).

Wanneer we naar de resultaten kijken is het duidelijk dat woningcorporaties het goed doen op SDG 5, ‘bereik gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes’. Daarentegen scoren woningcorporaties relatief slecht

op SDG 14, ‘behoud en gebruik duurzaam de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling’, wat geen echte verrassing is. Nederland heeft moeite om te voldoen aan de EU-normen van

het Waterrichtlijnkader. De score op die SDG blijft dus achter. De meeste scores op de SDG’s variëren echter tussen 45 en 55 in 2022, waaruit blijkt dat er nog steeds uitdagingen zijn om te overwinnen om uiteindelijk te voldoen aan de duurzaamheidsnormen.

Publicaties

Download het volledige rapport ‘Performance Report of Dutch Social housing associations of BNG Bank Sustainability Bond of 2021’, download de lijst met alle indicatoren, of bekijk alle individuele scores van de woningcorporaties:

Download rapportage Download indicatorenlijst Download scores woningcorporaties

 

Of kijk op de website van de BNG Bank voor nog meer informatie en resultaten:

Website BNG Bank
Sanne Paenen MSc
Adviseur-onderzoeker
Meer informatie?
Neem contact op met Sanne Paenen
s.paenen@hetpon-telos.nl 06 30 69 89 39

Soortgelijke projecten