Nieuws

Regionale samenwerking in Brabant

21 september 2020

Gemeenten pakken steeds vaker maatschappelijke opgaven op in regionale verbanden, zo constateert de VBG. Zij vraagt zich af wat de impact van deze tendens is: Wat betekenen regionale samenwerkingsverbanden voor het democratisch gehalte van besluitvorming? Wat is de impact op de eigen, veelal controlerende, rol van de verschillende deelnemers aan de lokale democratie?

Om de ervaringen van deze deelnemers aan lokale besluitvormingsprocessen te verkennen, is het PON gevraagd een peiling te houden onder raadsleden, griffiers, burgemeesters en wethouders, leden van besturen van waterschappen en leden van provinciale staten.

Om dat te peilen hebben wij met de VBG een online vragenlijst uitgezet onder diverse deelnemers aan het democratische proces bij lokale overheden. Afhankelijk van hun functie bij de gemeente of het waterschap waar zij werken, hebben zij vragen over het maatschappelijk domein of het ruimtelijk domein voorgelegd gekregen.

De vele reacties laten zien dat er veel steun is voor samenwerking in de regio. Toch ervaren de verschillende spelers in die regionale samenwerking verschillende belemmeringen .

Hoewel de nut en noodzaak van regionale samenwerking wordt gezien, functioneert het in zijn huidige vorm niet perfect. Gevraagd naar de toekomst van het openbaar bestuur, dan ligt daar volgens de overgrote meerderheid toch een belangrijke rol voor regionale samenwerking. Er zullen dan volgens veel respondenten nog wel een aantal zaken moeten veranderen om dergelijke samenwerkingsverbanden efficiënter en democratischer te maken. De dilemma’s die in het onderzoek naar voren komen zijn een aanleiding tot nieuwe gesprekken hierover.

Download het rapport

 
Artikel BrabantKennis naar aanleiding van dit onderzoek