Duurzaamheidsbenchmark

Na ruim een decennium duurzaamheidbalans trajecten kwamen regio’s (met name gemeenten) steeds vaker met de vraag of benchmarking ook mogelijk zou zijn. Om die vraag te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk om het systeem van voorraden, doelen, indicatoren en normeringen gelijk te schakelen voor alle benchmark regio’s. Sinds 2014 maakt het PON & Telos een jaarlijkse vergelijking van alle Nederlandse gemeenten aan de hand van de systematiek van de duurzaamheidbalans middels de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten.

 

De benchmark kan gezien worden als ijkpunt of gemeenten er in slagen om belangrijke duurzaamheidsdoelen op de lange termijn te realiseren en biedt daarnaast de mogelijkheid om inzicht te verkrijgen in de trendmatige ontwikkelingen. Ten slotte kunnen er verschillen zijn in de ontwikkelingen tussen gemeenten. Middels een door het PON & Telos ontwikkelde typologie kunnen gemeenten “eerlijk” vergeleken worden met elkaar.

Ruben Smeets MSc
Senior adviseur-onderzoeker
Wil je meer informatie?
Neem contact op met Ruben Smeets
r.smeets@hetpon-telos.nl 06 30 63 53 60