Duurzaamheidscan

Met de PPP-scan kun je concrete beleidsvoornemens en projectplannen beoordelen op hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling. De scan gaat uit van de drie kapitalen: People, Planet en Profit. Alle drie de kapitalen bestaan vervolgens uit meerdere voorraden. Aan deze voorraden hebben we bepaalde doelen gekoppeld. Bij het scoren beoordeel je of je verwacht dat je project positief of negatief gaat bijdragen aan dat doel. Met een handige slider kan je je score aangeven. Als eindresultaat krijg je de duurzaamheidsdriehoek te zien, die een overall beeld geeft van de verwachte effecten voor alle drie de kapitalen.

De PPP-scan kan op twee manieren worden gebruikt. Op individuele basis en door een groep. In dit laatste geval wordt een aantal mensen gevraagd om de scan uit te voeren, waaruit dan een groepsoordeel volgt. Naast het groepsoordeel geeft de PPP-scan ook inzicht in de verschillen van mening tussen de groepsleden.

Ruben Smeets MSc
Senior adviseur-onderzoeker
Wil je meer informatie?
Neem contact op met Ruben Smeets
r.smeets@hetpon-telos.nl 06 30 63 53 60