Woningcorporatie monitor

Woningcorporaties spelen in Nederland een belangrijke rol in de huisvesting. Hun kerntaak is om ervoor te zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Door de toegenomen krapte op de woningmarkt is deze taak nu nog belangrijker geworden. Ook zijn woningcorporaties een belangrijke schakel in het verduurzamen van de woningvoorraad in Nederland.

In opdracht van BNG Bank hebben we daarom de Woningcorporatie Monitor ontwikkeld. Deze monitor brengt de duurzaamheidsscores van alle woningcorporaties in Nederland in beeld. De duurzaamheidsscores worden bepaald op basis van meer dan 80 indicatoren die in te delen zijn naar sociale, ecologische en economische indicatoren. Daarnaast maken we onderscheid tussen interne en externe duurzaamheid. De interne duurzaamheid betreft de duurzaamheidsscores van de woningvoorraad van corporaties. De externe duurzaamheid betreft de duurzaamheidsscores van de omgeving waar de woningvoorraad zich bevindt.

Woningcorporaties worden ingedeeld in verschillende categorieën op basis van de grootte van de woningvoorraad, het type woningen en het gemiddelde bouwjaar van de woningvoorraad. We vergelijken woningcorporaties met een soortgelijke woningvoorraad en rangschikken deze op basis van hun duurzaamheidsscores.

Er zijn verschillende manieren om duurzame ontwikkeling te meten en te definiëren. De Sustainable develoment goals (SDG’s) heeft internationale aandacht gekregen en wordt door verschillende instellingen gebruikt. De SDG’s zijn gebaseerd op tientallen jaren werk van verschillende landen en de Verenigde Naties (VN) en werd prominent onderdeel van de duurzaamheid agenda in 2030. De Agenda biedt een gedeelde blauwdruk voor vrede en welvaart voor zowel mensen als de planeet, nu en in de toekomst.

Dit jaar hebben we voor het eerste jaar ook een monitor uitgebracht op basis van de sustainable development goals. Hierin is iedere woningcorporatie in Nederland langs de 17 doelen van de SDG gehouden.

Kijk voor meer informatie op https://www.bngbank.com/Funding/ESG-Bonds

Sanne Paenen MSc
Adviseur-onderzoeker
Wil je meer informatie?
Neem contact op met Sanne Paenen
s.paenen@hetpon-telos.nl 06 30 69 89 39