Bo Broers MSc

Adviseur-onderzoeker

Bo werkt sinds 2014 als onderzoeker in het culturele veld (kunst, cultuur en erfgoed) en sinds september 2016 doet zij dit als adviseur-onderzoeker bij het PON & Telos. Hier doet zij onderzoek en geeft advies binnen de verschillende domeinen en in de verschillende lagen van de culturele infrastructuur: van cultuureducatie tot amateurbeoefening, talentontwikkeling en de beroepspraktijk. Het samenlevingsperspectief staat hierin vaak centraal. Bo is projectleider van de brede provinciale monitor Waarde van cultuur, maar ook van onderzoeken naar specifieke deelgebieden, zoals erfgoedvrijwilligers, publiekswerking, behoeften en participatie van inwoners aan kunst en cultuur. In haar projecten werkt Bo met allerlei onderzoeksmethodieken, zowel kwalitatief en kwantitatief. In haar vrije tijd zet Bo zich sinds 2019 in voor de lokale cultuursector in Tilburg als bestuurslid van Art-fact, een platform voor amateurkunst.

b.broers@hetpon-telos.nl 06 30 03 85 66

Mijn recente projecten

Benieuwd naar de rest van het team?