Bo Broers MSc

Zelfstandig onderzoeker

Bo is bedrijfskundige en organisatiewetenschapper, maar in de afgelopen 10 jaar heeft zij zichzelf ontwikkeld tot onderzoeker en adviseur in de publieke sector. Concreet heeft zij ervaring met het doen van onderzoek in de cultuursector: van van brede (provinciale) cultuurmonitors zoals Waarde van cultuur tot onderzoek binnen specifieke thema’s zoals cultuurparticipatie en -educatie, erfgoed(vrijwilligers), publieksonderzoek en de beroepspraktijk. Het sociologisch perspectief staat vaak centraal: het gaat over ervaringen, houding, deelname en gedragingen, meningen en motivaties van individuen en groepen mensen in allerlei contexten. In haar werk heeft Bo ervaring met het coördineren en ontwerpen van onderzoek, verzamelen en analyseren van data, het schrijven van bevindingen en het geven van (beleids)advies. Bo is bekend met zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethodieken. In haar vrije tijd zet Bo zich sinds 2019 in voor de lokale cultuursector in Tilburg als bestuurslid van Art-fact, een platform voor amateurkunst.

Meer informatie over Bo en haar projecten als zelfstandig onderzoeker vind je op www.bobroers.nl.

 

b.broers@hetpon-telos.nl 06 30 03 85 66

Mijn recente projecten

Benieuwd naar de rest van het team?