Gijs Outmaijer

HR-adviseur

Gijs is Interim HR-adviseur bij Het PON & Telos. Hij adviseert het management over HR-vraagstukken op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Hij is het aanspreekpunt voor medewerkers voor alles wat met HR te maken heeft, optimaliseert het personeelsbeleid en voert dit ook uit. Daarnaast ontwikkelt hij nieuw beleid op het gebied van talentontwikkeling, verzuim, training en opleiding, en begeleidt hij verzuimtrajecten, en in- en uitdiensttredingstrajecten. Ook werft hij nieuwe medewerkers, voert hij samen met collega’s de salaris- en personeelsadministratie, stelt hij functie- en competentieprofielen op en ziet hij toe op juiste toepassing van de wet- en regelgeving op HR-gebied. Gijs is sociaal, ondernemend en resultaatgericht. Als hij niet aan het werk is geniet hij van zijn gezin, studeert hij of doet hij pogingen om geluid uit zijn gitaar te krijgen.

g.outmaijer@hetpon-telos.nl 06 14 10 00 77
Benieuwd naar de rest van het team?