Duurzaamheidsportret

Een gemeentelijk duurzaamheidsportret geeft zeer gedetailleerd weer hoe de duurzaamheidsprestaties van een gemeente zich door de tijd ontwikkelen. Sterke en zwakke kanten van de gemeente worden inzichtelijk gemaakt. De ontwikkelingen binnen de drie kapitalen (ecologie, economie en sociaal-cultureel) worden tot op detailniveau weergegeven met behulp van zo’n 140 indicatoren, geordend naar 20 voorraden, afkomstig uit de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten.

Met behulp van de databases zijn we in staat om een uitgebreid duurzaamheidsportret op te stellen. We beschikken over databases met tijdreeksen voor lange periodes, waardoor het mogelijk is om zowel op het niveau van de drie kapitalen, als op het niveau van de voorraden en indicatoren te zien of er sprake is van vooruitgang en of die vooruitgang enigszins evenwichtig is. Langjarige trends worden overzichtelijk in kaart gebracht en de resultaten worden vergeleken met andere (buur)gemeenten en vergelijkbare gemeenten op basis van verschillende relevante typologie├źn. Deze vergelijkingen maken het mogelijk van elkaar te leren.

Bij het duurzaamheidsportret krijg je ook een factsheetboek. Hierin wordt per indicator aangegeven wat de definitie van de indicator is, hoe deze verbonden is met de voorraad en het daarbij behorende doel, de gegevensbron, op welk jaar de gegevens betrekking hebben, de indicatorwaarde en de gehanteerde normen.

Sanne Paenen MSc
Adviseur-onderzoeker
Wil je meer informatie?
Neem contact op met Sanne Paenen
s.paenen@hetpon-telos.nl 06 30 69 89 39