Sociale kennisonderneming in het hart van de samenleving

Het PON & Telos

Onderzoekt, analyseert, duidt en verbindt

Sociaal domein & Arbeid

Over redzaamheid en bestaanszekerheid in de samenleving

Duurzaamheid

Duurzaamheid is geen keuze. Of wel?

Woon- & leefomgeving

Dé plek waar het leven zich afspeelt

Cultuur

Wat is de waarde van verwondering en verbeelding?

Participatie & governance

Wie wil, kan en doet mee?

Maatschappelijke besluitvorming verbeteren

Het PON & Telos is een sociale kennisonderneming in het hart van de samenleving. We beschouwen het als onze opdracht om maatschappelijke besluitvorming te verbeteren. Dat doen we door wetenschappelijke kennis met kennis van de praktijk te verbinden. Waarbij iedere stem telt. Meningen en feiten halen we op, onderzoeken we, analyseren we en duiden we. Met prikkelende aanpakken en innovatieve methoden. Daarbij zijn we altijd gericht op duurzame ontwikkeling – de harmonieuze verbinding tussen sociale, ecologische en economische doelstellingen – en streven we naar brede welvaart, waarbij het welzijn van mensen centraal straat. Zo dragen we bij aan de kwaliteit van samenleven. Nu en in de toekomst.

Lees meer over wie we zijn of bekijk onze projecten.

 

Maatschappelijke betrokkenheid

De samenleving gaat ons aan het hart. En om dat kracht bij te zetten maken we sinds 2021 jaarlijks een bescheiden budget beschikbaar om maatschappelijke initiatieven met kennisvragen op weg te helpen en/of te ondersteunen. Lees hier meer over deze maatschappelijke Research & Development.