Sociaal domein & Arbeid

Voor Het PON & Telos gaan de thema’s sociaal domein en arbeid over hoe mensen kunnen participeren in de samenleving. We kijken hierbij naar alle groepen in de samenleving, maar onze specifieke aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen.

We bestuderen onder andere de mate van redzaamheid en manieren waarop en waarom mensen wel of niet kunnen meedoen, in relatie tot welzijn en bestaanszekerheid. Daarnaast monitoren we de veerkracht van mensen om de dynamiek in de samenleving te volgen. Vraagstukken die we voor opdrachtgevers analyseren gaan onder meer over arbeidsmigratie, inclusieve arbeidsmarkt en (jeugd)zorg. Ook adviseren we over het meten van impact van (de uitvoering van) beleid. In de beleidswereld zijn de velden sociaal domein en arbeid volop in beweging. We ondersteunen overheden en organisaties in de publieke sector via onderzoek en advies over bijvoorbeeld de organisatie van het sociaal domein in een gemeente en netwerksturing in arbeidsmarktregio’s.

 

 

Lees meer over de vraagstukken

 

Lees meer over Arbeidsmigratie

 

Lees meer over veerkracht

 

Coördinator & contactpersoon

Ons team Sociaal domein & Arbeid

Gerelateerde projecten