Sociaal domein & Arbeid

Hoe kunnen mensen over de volle breedte meedoen in de samenleving? Binnen de thema’s Sociaal domein & Arbeid kijken we hiervoor naar alle groepen in de maatschappij, maar onze specifieke aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen.

We bestuderen de mate van redzaamheid en manieren waarop en waarom mensen wel of niet kunnen meedoen in relatie tot welzijn en bestaanszekerheid. We analyseren hoe beleid kan zorgen voor een veerkrachtige en zorgzame samenleving. Door te luisteren naar de verhalen van mensen en te kijken naar cijfers, ontdekken we waar het om gaat én hoe netwerken georganiseerd zijn.

 

Sociaal beleid en samenlevingsopbouw

Door de decentralisaties van zorg, werk en jeugdhulp en de focus op preventie zijn gemeenten en regio’s volop in beweging. Met deze ontwikkelingen gaat het sociaal beleid, naast de ondersteuning aan individuen, ook weer over de kunst van het samenleven in wijken. We ondersteunen gemeenten, (regionale) samenwerkingsverbanden en uitvoeringsorganisaties, via onderzoek, bij de organisatie van sociaal beleid; van preventie tot aan zeer specialistische zorg. Tegelijkertijd houden we in de gaten welke sociale vraagstukken de beleidsagenda niet of onvoldoende halen, we reflecteren hierop, agenderen dit bij zowel opdrachtgevers als het publieke debat en we geven strategische adviezen. Uiteindelijk willen we bijdragen aan een duurzame samenleving gebaseerd op rechtvaardigheid, solidariteit en inclusie.

De velden sociaal domein en arbeid zijn in de beleidswereld dus volop in beweging. Wij helpen opdrachtgevers met de volgende vraagstukken:

 • (Arbeids)migratie
 • Inclusieve arbeidsmarkt
 • Netwerksturing in arbeidsmarktregio’s
 • (Jeugd)zorg
 • Het organiseren van het gemeentelijk sociaal domein

 

Hiervoor kan je bij ons terecht:

 • Onderzoek opzetten en uitvoeren op thema’s binnen het sociaal domein en de arbeidsmarkt
 • Monitoren en analyseren van lokale en regionale samenleving
 • Beleid adviseren en opstellen
 • Impact van beleid onderzoeken
 • Visie en strategie formuleren
 • Organiseren van integraal en cross-sectorale samenwerking
 • Inventariseren van netwerken, actoren en rolverdeling

 

dr. Marleen van der Haar
Senior adviseur-onderzoeker
Wil je meer weten over dit thema? Of wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen?
Neem contact op met themacoördinator Marleen van der Haar
m.vanderhaar@hetpon-telos.nl 06 30 03 89 36

Ons team Sociaal domein & Arbeid

Gerelateerde projecten