‘Couleur regionale’: Het netwerk van de Brabantse arbeidsmarktregio’s in beeld gebracht

Doorlooptijd:
juni 2020 - april 2021

Sinds een tiental jaren groeit het belang van het regionale schaalniveau bij de vorming en uitvoering van arbeidsmarktbeleid. Er is gebouwd aan regionale netwerksamenwerking, waarbij geen precieze blauwdruk is aangereikt over hoe die samenwerking eruit moet zien. Er is ruimte voor de couleur regionale. Maar hoe hebben de verschillende netwerken zich in de afgelopen jaren ontwikkeld? En waar zit ruimte voor versterking en verduurzaming van de netwerken?

Met het onderzoek ‘Couleur regionale van de Brabantse Arbeidsmarktregio’s’ hebben BrabantAdvies en Het PON & Telos de blik op de regio gericht, met een systeemverkenning over hoe regionale partijen met elkaar samenwerken en welke doelen daarbij centraal staan. Om uitspraken te doen over de effectiviteit van de netwerksamenwerking moeten allereerst de randvoorwaarden die nodig zijn om als netwerk doelgericht te kunnen functioneren helder zijn. In dit onderzoek hebben we op basis van netwerktheorie deze randvoorwaarden in beeld gebracht. Op basis van interviews met stakeholders uit de arbeidsmarktregio’s zijn als het ware foto’s van de netwerkstructuren van de vijf arbeidsmarktregio’s gemaakt.

Op basis van het onderzoek concluderen we dat er grote verschillen zijn tussen de regio’s in hun couleur regionale, maar zien we ook overeenkomsten. In alle regio’s wordt met veel energie en betrokkenheid samengewerkt. Tegelijkertijd zien we ruimte voor verdere versterking van de netwerken. Zo is nu niet altijd duidelijk waar het netwerk zich precies voor wil inzetten, of de juiste samenwerkingspartners zijn betrokken en wie wanneer de regierol heeft of zou moeten hebben. We bieden in dit onderzoeksrapport een denkmodel om te zien waar kan worden ingezet op versterking en verduurzaming van de regionale netwerken. Kennis over het reilen en zeilen van de regionale infrastructuur helpt betrokken partijen in de regio’s om de samenwerking te versterken en beter zicht te krijgen op de doelgerichtheid en effectiviteit van het netwerk.