Ouderenwerkloosheid in Brabant. Inventarisatie van projecten in de Brabantse arbeidsmarktregio’s

Doorlooptijd:
januari - juli 2021
Opdrachtgever:
Provincie Noord-Brabant

Oudere werkzoekenden hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Al jaren hebben ouderen die hun baan verliezen moeite om weer aan het werk te komen. Met name de kans op langdurige werkloosheid is onder ouderen veel hoger dan voor andere leeftijdsgroepen. Om de positie van oudere werkzoekenden te versterken zijn er zowel landelijke als regionale projecten ingezet gericht op de ondersteuning van oudere werkzoekenden. De Rijksoverheid heeft in het afgelopen decennium het primaat voor de ondersteuning van kwetsbare werkzoekenden steeds meer bij de arbeidsmarktregio’s gelegd en brengt de regio’s meer en meer in stelling om arbeidsmarktproblematiek aan te pakken. In dit onderzoek hebben we in opdracht van de Provincie Noord-Brabant geïnventariseerd welke projecten er in de afgelopen 5 jaar in de Brabantse arbeidsmarktregio’s zijn ingezet om oudere werklozen te ondersteunen in hun zoektocht naar werk en wat er met die projecten is bereikt.

Uit de inventarisatie blijkt dat er in de 5 Brabantse arbeidsmarktregio’s in de afgelopen jaren verschillende projecten zijn ingezet om de positie van oudere werkzoekenden te verbeteren. Het gaat om een beperkt aantal projecten op het niveau van de arbeidsmarktregio of op subregionaal niveau. Daarnaast hebben enkele grote gemeenten projecten ingezet om het aantal oudere werkzoekenden in hun bestand te laten dalen. Andere gemeenten willen geen doelgroepenbeleid voeren en zetten daarom geen middelen in specifiek voor oudere werkzoekenden (terwijl dat soms wel gebeurd voor andere doelgroepen, bijv. jongeren of starters). De resultaten van de projecten zijn niet of nauwelijks in beeld doordat monitoring of evaluatie vaak ontbreken. Vanuit de regio’s is er een behoefte aan kennis en de provincie kan deze behoefte invullen door enerzijds inzicht te bieden in de leefwereld en specifieke kenmerken van oudere werkzoekenden. Anderzijds is er behoefte aan zicht op de gevraagde competenties bij werkgevers. Tevens kan de provincie een rol spelen op het gebied van kennisdeling door het belang van monitoring en evaluatie meer uit te dragen en te vereisen op projecten waar zij geld op inzet. Op die manier kunnen de resultaten en geleerde lessen uit de projecten met de Brabantse arbeidsmarktregio’s actief worden gedeeld.

 

Partners

Dit onderzoek voeren we uit in samenwerking met de StrategieCentrale.

Publicatie

Download hier de publicatie:

Gerelateerde projecten