Organisatienetwerken in het jeugddomein

Contactpersoon:
Drs. Mariëlle Blanken
Doorlooptijd:
2016 - heden
Opdrachtgever:
Tranzo/Tilburg University, Het PON & Telos en diverse gemeenten

In Nederland zijn de gemeenten alweer een geruime tijd verantwoordelijk voor het gehele jeugddomein. De lokale overheid kiest daarbij veelal voor een horizontale manier van sturen, waarbij de gemeente een samenwerkende overheidsrol heeft. In samenwerking met diverse organisaties geeft de gemeente vorm aan het jeugdhulpnetwerk.

Het doel van deze netwerksamenwerking is om integrale hulp op maat in de eigen leefomgeving van kinderen en gezinnen te organiseren. Om dat goed te kunnen doen is het belangrijk dat de brede range van organisaties in het netwerk goed samenwerkt. Dit betekent onder andere dat organisaties bereid moeten zijn om hulpbronnen zoals informatie, kennis en expertise met elkaar te delen en dat er sprake is van coördinatie tussen de expertises, bijvoorbeeld verwijzingen van jeugdigen en gezinnen naar passende organisaties in het netwerk. Als dit onvoldoende gebeurt dan kan de hulpverlening gefragmenteerd raken en kunnen er schotten ontstaan tussen de verschillende disciplines, met als gevolg het risico dat kinderen en gezinnen niet de hulp krijgen die ze nodig hebben of zelfs helemaal door de organisatorische scheuren van het systeem vallen. Dit promotieonderzoek gaat over het functioneren van deze organisatienetwerken in het jeugddomein.

Centrale onderwerpen:

  1. Differentiatie en integratie van jeugdhulpnetwerken
  2. Netwerk governance en hoe deze netwerksturing wordt ervaren
  3. Intersectorale samenwerking en informatie- & kennisdeling
  4. Passende netwerkstructuur als voorwaarde voor integrale hulpverlening

 

Het onderzoeksteam

Het onderzoeksteam bestaat uit Mariëlle Blanken (promovendus Tranzo,TiU/Het PON&Telos), Hans van Oers (Professor in Public Health, Tranzo/TiU), Chijs van Nieuwenhuizen (Professor in Forensic Mental Health Care, and Professor in Transforming Care for Youth, Tranzo/TiU), Jörg Raab (Associate Professor of Policy and Organization Studies, TiU) en Jolanda Matthijssen (Senior researcher and program leader of the Academic Collaborative Center Youth, Tranzo/TiU).

 

Opdrachtgevers

Dit betreft een promotieonderzoek van Tranzo/Tilburg University en Het PON & Telos. De gemeenten Breda, Bergen op Zoom en De Kempen (Bladel, Bergeijk, Eersel en Reusel-De Mierden) waren mede-opdrachtgever en participeerden als casestudie in dit meerjarige wetenschappelijk onderzoek (2016-2020).

Publicaties

Er zijn twee wetenschappelijke artikelen gepubliceerd en meerdere rapportages voor de deelnemende gemeenten waarvan hier een voorbeeld:

Cross-sectoral collaboration: comparing complex child service delivery systems Intersectoral collaboration at a decentralized level: information flows in child welfare and healthcare networks Het effectief functioneren van organisatienetwerken in het jeugddomein
Ga naar artikel Ga naar artikel Download rapport
Drs. Mariëlle Blanken Drs. Mariëlle Blanken
Senior adviseur-onderzoeker
Wil je meer informatie?
Neem contact op met Mariëlle Blanken
m.blanken@hetpon-telos.nl 06 30 03 89 70

Vergelijkbare projecten