De kracht van netwerksturing

Contactpersoon:
dr. Mariëlle Blanken
Doorlooptijd:
2021-2022
Opdrachtgever:

In het publieke domein heeft het werken in netwerken een enorme vlucht genomen. We zijn verworden tot een netwerksamenleving of misschien zelfs een samenleving van netwerken. Door de hoge mate van onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid in de huidige samenleving kunnen organisaties steeds minder gemakkelijk zelfstandig oplossingen vinden voor vraagstukken.

Ook processen van decentralisatie, gebiedsgericht en integraal werken benadrukken het belang van netwerksamenwerking. Tegelijkertijd worden steeds vaker ongewenste uitkomsten zichtbaar, denk aan groeiend democratische tekort, systematische weeffouten of wantrouwen in de bestuurlijke praktijk. Om die reden is het vermogen om complexe samenwerkingsverbanden te managen van toenemend belang. Het is dus tijd om gehoor te geven aan het aloude pleidooi om organisatienetwerken in het publieke domein serieus te nemen.

Om die reden staan we in deze publicatie wat langer stil bij het fenomeen netwerksamenwerking. We verbinden wetenschappelijke kennis en kennis uit de praktijk over het functioneren van netwerken, waardoor inzichten meer toepasbaar worden voor mensen die daadwerkelijk met de complexiteit van netwerken te maken hebben.

In hoofdstuk 1 beginnen we met de theorie van netwerken. In dit stuk wordt een aantal belangrijke wetenschappelijke inzichten over definiëring en effectiviteit van organisatienetwerken samengevat. In de kern van de publicatie gaan we dieper in op belangrijke aspecten van netwerksamenwerking door ze te bezien vanuit een specifieke context. In hoofdstuk 2 laat de praktijk van de arbeidsmarktregio’s zien hoe belangrijk het is om een heldere gezamenlijke opdracht van het netwerk te hebben. Hoofdstuk 3 benadrukt het belang van democratische legitimiteit in het proces van de regionale energiestrategieën. En in hoofdstuk 4 schetsen we de implicaties van verschillen in de daadwerkelijke en de ervaren governance van het jeugddomein. Tot slot brengen we in hoofdstuk 5 theorie en praktijk bijeen in een compilatie van belangrijkste lessen en adviezen.

 

Publicaties

Download hier de complete rapportage.
Ben je geïnteresseerd in een specifieke casus? Je kan deze ook los downloaden.

Hoe je samenwerking laat werken: de kracht van netwerksturing

Download complete rapportage

Casus: de arbeidsmarktregio Casus: energietransitie Casus: het jeugdhulpnetwerk
Download casus arbeidsmarktregio Download casus energietransitie Download casus jeugdhulpnetwerk
dr. Mariëlle Blanken
Senior adviseur-onderzoeker
Wil je meer informatie?
Neem contact op met Mariëlle Blanken
m.blanken@hetpon-telos.nl 06 30 03 89 70

Vergelijkbare projecten