Drs. Mariëlle Blanken

Senior adviseur-onderzoeker

Mariëlle is energiek, gedreven en betrokken. Vanuit een passie om actief bij te dragen aan een sociaal duurzame samenleving is ze voortdurend op zoek naar zinvolle verbindingen tussen praktijk, beleid en wetenschap. Ze is daarbij gevoed door ruime ervaring in het jongerenopbouwwerk. Mariëlle is socioloog en afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Aan de Tilburg University werkt ze momenteel aan haar promotieonderzoek, waarin ze kijkt naar het functioneren van governance netwerken in het jeugddomein en de maatschappelijke waarde die zij weten te creëren. Ook in haar werk voor Het PON & Telos spelen transitievraagstukken in het sociale domein een dominante rol. Met name de complexiteit van de veranderende verhouding tussen burgers, overheid en maatschappelijk middenveld hebben daarbij haar aandacht. Ze is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Monitor Sociale Veerkracht. In de zomer is ze te vinden ‘Op het landje‘ in Tilburg – daar waar sociale veerkracht en betrokkenheid samen komen.

m.blanken@hetpon-telos.nl 06 30 03 89 70

Mijn recente projecten

Benieuwd naar de rest van het team?