dr. Mariëlle Blanken

Senior adviseur-onderzoeker

Mariëlle is energiek, gedreven en betrokken. Vanuit een passie om actief bij te dragen aan een sociaal duurzame samenleving is ze voortdurend op zoek naar zinvolle verbindingen tussen praktijk, beleid en wetenschap. Mariëlle is socioloog en haar wortels liggen in het klassieke opbouwwerk. In 2024 promoveerde zij aan de Tilburg University op haar onderzoek naar het functioneren van complexe organisatienetwerken in het jeugddomein. In haar werk voor Het PON & Telos spelen transitievraagstukken in het publieke domein een dominante rol. Met name de steeds veranderende verhouding tussen burgers, overheid en maatschappelijk organisaties hebben daarbij haar aandacht. Mariëlle is sinds 2016 als science practitioner verbonden aan Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University. In haar loopbaan heeft ze diverse adviezen, artikelen, boekhoofdstukken en rapporten geschreven over onderwerpen als sociale veerkracht, ervaren brede welvaart, sociaal beleid, jeugdzorg, burgerperspectief, lokale en regionale netwerksamenwerking en netwerksturing. In de zomer is ze te vinden Op het landjein Tilburg – daar waar sociale betrokkenheid van mensen floreert. 

m.blanken@hetpon-telos.nl 06 30 03 89 70

Mijn recente projecten

Benieuwd naar de rest van het team?