Evaluatie minimabeleid gemeente IJsselstein

Doorlooptijd:
november 2020-mei 2021
Opdrachtgever:

In opdracht van de rekenkamercommissie IJsselstein heeft Het PON & Telos onderzoek gedaan naar het minimabeleid van de gemeente IJsselstein. De rekenkamer was benieuwd in hoeverre het advies uit eerder onderzoek was verwerkt in beleid en heeft gevraagd om een evaluatie van het beleid en de beleidsuitvoering voor de periode 2016-2020.

Daarnaast wilde de rekenkamer met dit onderzoek inzicht krijgen in de ervaringen van inwoners die gebruik maken van deze maatregelen. Het betrekken van de ervaringen van minima zelf resulteert in een onderzoeksrapportage die grotendeels gestoeld is op de beleving van minima en de ervaringen van professionals en vrijwilligers van de bij het beleid betrokken organisaties. Op basis van interviews met mensen in armoede zijn vier persona’s ontwikkeld die inzicht geven in leven met een laag inkomen en de ondersteuning die zij krijgen. Daarnaast is ook de meer klassieke beleidsevaluatie (o.a. documentonderzoek, analyses van de doelgroep, gebruik, bereik, etc.) gebruikt om tot deze evaluatie van het minimabeleid te komen.

 

Publicaties

De resultaten zijn te lezen in de rapportage ‘Evaluatie minimabeleid gemeente IJsselstein’

Download publicatie
dr. Marleen van der Haar
Senior adviseur-onderzoeker
Wil je meer informatie?
Neem contact op met Marleen van de Haar
m.vanderhaar@hetpon-telos.nl 06 30 03 89 36