Cultuur

Kunst & Cultuur is van ons allemaal; we dragen er allemaal aan bij. Bij Het PON & Telos kijken we in brede zin naar kunst & cultuur, waarbij we de artistieke, sociale en economische functies van kunst & cultuur even belangrijk vinden. Hierin hebben we inmiddels een brede expertise opgebouwd – van buitenschoolse cultuureducatie tot cultuurbezoek en -beoefening en van culturele identiteit tot verenigingsleven en materieel en immaterieel erfgoed. De rode draad in ons onderzoekswerk is de sociale component – het samenlevingsperspectief is voor ons de ‘bril’ waarmee wij het onderzoeksveld intrekken.

 

De ene keer voeren we een onderzoeksopdracht uit met concreet beleidsadvies en handelingsperspectief, een andere keer begeleiden we het proces. Dat doen we voor de provincies, uitvoeringsinstanties, fondsen, gemeenten en culturele instellingen.

We hebben ervaring met het onderzoeken en in kaart brengen van diverse culturele thema’s en het in beeld brengen van zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie – onderzoeken naar het gedrag en behoeften cultuurbezoekers en -beoefenaars doen we veelvuldig. Maar we hebben ook ervaring met het analyseren van (gemeentelijk) cultuurbeleid en het in beeld brengen van de werkgelegenheid en bedrijvigheid in de cultuursector. Kenmerkend voor onze werkwijze is dat we niet alleen naar cijfers kijken. De verhalen daarachter vinden we minstens zo belangrijk. Die zorgen er namelijk voor dat we dieper kunnen ingaan op de drijfveren van mensen. Waarom bezoeken ze cultuur? Hoe waarderen ze cultuur? Wat verwachten ze, en waarom? Maar ook: Welke trends en bewegingen zien we in de sector? En welk effect hebben grotere maatschappelijke opgaven op de sector?

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen zetten we een breed palet aan onderzoeksinstrumenten in. We zetten monitors op en gebruiken tal van onderzoeksmethodieken:  van vragenlijstonderzoek tot online research communities, spelvormen, bestaande data-analyse en klassieke interviews.

Binnen het culturele domein zoeken we graag de samenwerking op met andere (onderzoeks-)partijen. Op die manier kunnen we elkaars expertises versterken Zo werken we inmiddels  intensief samen met Kunstloc Brabant, Pyrhulla Research Consultants en de Boekmanstichting in verschillende onderzoeksprojecten. Stuk voor stuk gewaardeerde partners waarmee we in samenwerkingen ons inzetten om het culturele domein, en de waarde van cultuur in beeld te brengen.

Sophie de Jong MSc MA
Adviseur-onderzoeker
Wil je meer informatie over dit thema? Of wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen?
Neem contact op met Sophie de Jong
s.dejong@hetpon-telos.nl 06 82 06 15 84

Het Cultuurteam

Een greep uit onze cultuurprojecten