Cultuur

Cultuur zit in ons allemaal; we dragen er allemaal aan bij. In brede zin duiden we cultuur als “alles dat de samenleving voortbrengt, zowel materieel als immaterieel”. Het PON & Telos heeft een brede expertise opgebouwd binnen het culturele onderzoeksveld. Van buitenschoolse cultuureducatie tot cultuurbezoek en cultuurbeoefening. Van culturele identiteit tot verenigingsleven en materieel en immaterieel erfgoed.

De ene keer voeren we een onderzoeksopdracht uit met concreet advies en handelingsperspectief, een andere keer begeleiden we het proces. Dat doen we voor de provincies, uitvoeringsinstanties, fondsen, gemeenten en culturele instellingen. Gevarieerd dus.

We hebben ervaring met het onderzoeken en in kaart brengen van diverse culturele thema’s en het in beeld brengen van zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie. Maar ook met het analyseren van gemeentelijk cultuurbeleid en het gedrag van cultuurconsumenten. Illustratief voor onze werkwijze is dat we niet alleen naar cijfers kijken. De verhalen daarachter vinden we minstens zo interessant. Die zorgen er namelijk voor dat we dieper kunnen ingaan op de drijfveren van mensen. Waarom bezoeken ze cultuur? Hoe waarderen ze cultuur? Wat verwachten ze. En waarom?Binnen het culturele domein zoeken we graag de samenwerking op met andere relevante partijen. Op die manier profiteren we optimaal van hun kennis en kunnen we onze eigen expertise naar een hoger niveau tillen. Zo werken we onder meer intensief samen met, Kunstloc, Pyrhulla Research Consultants en de Boekmanstichting. Stuk voor stuk gewaardeerde partners die ons helpen nog beter grip te krijgen op culturele vraagstukken.

Gerelateerde projecten