Culturele smaak van Brabanders

Contactpersoon:
Bo Broers MSc

Stel je bent een culturele instelling. Hoe weet je nou wat je publiek wil? Hoe stem je je aanbod af op jouw doelgroep? En wie is je doelgroep eigenlijk? Met ‘De Culturele Smaak van Brabanders 2020’ proberen we daar een antwoord op te geven.

De Culturele Smaak van Brabanders 2020 maakten we samen met Kunstloc Brabant. Deze publicatie is een update van de in 2013 verschenen publicatie ‘De Culturele Smaak van Brabant’. We onderzochten welke veranderingen de afgelopen jaren zijn opgetreden in het cultuurgedrag van publieksgroepen. Dit heeft geleid tot nieuwe persona’s die goed aansluiten op de manier waarop mensen tegenwoordig cultuur consumeren.

 

Persona’s

Gewoon gezellig, hip & happening, massaal midden… Door huishoudens in Brabant te groeperen op basis van gemeenschappelijke kenmerken, voorkeuren en gedrag hebben we acht cultuurtypen kunnen onderscheiden.

In 2013 heeft het PON de culturele oriëntatie van Brabanders onderzocht en de inwoners van Noord-Brabant onderverdeeld in verschillende publieksgroepen (segmenten): een segment bevat een groep mensen die in grote lijnen hetzelfde cultuurgedrag vertonen en op hoofdlijnen eenzelfde mening over het cultuuraanbod hebben. Deze segmentatie van de inwoners biedt handvatten voor instellingen die meer te weten willen komen over hun publiek of zich willen richten op nieuwe publieksgroepen. Sinds 2013 is er echter veel veranderd in de wereld: allerlei (maatschappelijke) ontwikkelingen hebben invloed op het leven van mensen en daarmee op hun (culturele) interesses en behoeften. Op basis van de eveneens geactualiseerde Whize systematiek van Whooz (voorheen MOSAIC) is opnieuw gekeken naar de segmentatie en de verdeling van deze publieksgroepen over de provincie. Dit heeft een up to date segmentatie opgeleverd met persona’s die beter aansluiten op de manier waarop mensen tegenwoordig cultuur consumeren.

We laten je de belangrijkste kenmerken én de verdeling van deze groepen in Nederland en Brabant zien.

Op weg naar een toegankelijk en bruikbaar instrument

Om de segmentatie echt van meerwaarde te laten zijn, zodat het input kan leveren voor beleid- en communicatiestrategieën, is het belangrijk dat zowel gemeenten als culturele instellingen er zelf ook mee kunnen werken. In het nieuwe rapport presenteren we enkel de ontwikkelde cultuursegmentatie, waarmee we de basis leggen voor een instrument. Dit is als het ware fase 1. De volgende fase is om instellingen er echt mee aan de slag te laten gaan en op basis van deze gegevens te laten werken aan publiekswerking. In deze vervolgstap geven we de eigenaarschap terug aan de instellingen om de informatie over hun eigen publiek zelf te analyseren en daarop te sturen. Daarnaast kan met de rapportages van de individuele instellingen overkoepelend meer inzicht gegenereerd worden in het Brabantse cultuurpubliek. Dit kan met een interactief dashboard waarin de culturele instelling haar klantenbestand periodiek kan inladen en er vervolgens een ‘geautomatiseerde’ rapportage op het dashboard verschijnt.

We experimenteren in het voorjaar van 2020 met het bouwen van zo’n dashboard, om de data en inzichten toegankelijk en bruikbaar te maken voor de instellingen zelf. En om met de opgehaalde inzichten overkoepelende analyses te kunnen doen.

 

Publicatie: De culturele smaak van Brabanders 2020