Kunst & cultuur in de provincie Utrecht: op zoek naar cijfers

Contactpersoon:
Bo Broers MSc

De provincie Utrecht wil inzicht in de bekendheid van, beleving van en waardering voor de culturele voorzieningen in de provincie. Deze inzichten leveren voor de provincie bruikbare informatie voor beleidsanalyse en evaluatie van de huidige beleidsnota. Tevens geeft het input voor de nieuwe cultuurnota en kan het dienen als handvat in gesprekken met gemeenten.

Bestaande cijfers in beeld

Om deze informatie te verkrijgen voert de provincie een breed publieksonderzoek uit. Eén van de onderdelen in dit publieksonderzoek is een kwantitatief onderzoek naar bestaande cijfers over het culturele veld in de provincie Utrecht. Het gaat bijvoorbeeld om het aantal culturele vrijwilligers, bibliotheekvestigingen, aantal festivals, musea en andere culturele voorzieningen. En bezoek- en beoefencijfers. Maar bijvoorbeeld ook om het aantal bedrijven en toeristische bestedingen. We maken een onderscheid tussen cijfers op provinciaal niveau en cijfers op gemeentelijk niveau. Met deze cijfers kunnen gemeenten zichzelf landelijk en provinciaal vergelijken en inzicht krijgen in hun culturele publiek. Het verschaft tevens input voor gemeentelijk en provinciaal cultuurbeleid.

De provincie heeft de resultaten van dit onderzoek visueel gemaakt in een online storyboard: www.tinyurl.com/cultuurcijfers

Samen met Telos bracht het PON deze cijfers bij elkaar: van CBS data tot aan monitoringsonderzoeken op instellingsniveau. De indicatoren zijn gebaseerd op het cultureel kapitaal, sociaal kapitaal en economisch kapitaal in de Brabantse monitor Waarde van cultuur.

Vergelijkbare projecten