Waarde van cultuur

Contactpersoon:
Bo Broers MSc

Juni 2020

Cultuur en mensen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en heeft ontelbaar veel verschillende uitingsvormen. Het is voor veel mensen een belangrijk onderdeel van het leven. De monitor ‘Waarde van cultuur’ laat op basis van feiten en cijfers zien hoe het er voor staat met de cultuur in Brabant. Het toont bestuurders, beleidsmakers en cultuurprofessionals de waarde van cultuur voor Brabant en kan hen helpen bij het maken van plannen en beleid. In deze tijden van het coronavirus, kan de monitor gebruikt worden als ijkpunt van de staat van de Brabantse kunst en cultuur voor de crisis.

Over de monitor
De Waarde van cultuur kijkt vanuit drie kapitalen: een cultureel, een sociaal en een economisch kapitaal. Ieder kapitaal bestaat op zijn beurt weer uit indicatoren die aangeven hoe het ervoor staat in een bepaald gebied en door de jaren heen. Het laat de sterke, maar ook de zwakke kanten van het culturele stelsel zien. Ook wordt gekeken naar landelijke trends omdat deze van invloed kunnen zijn op de regio. Bekijk onderstaande animatie waarin de monitor wordt toegelicht:

Waarde van cultuur 2020
In Waarde van cultuur 2020, het vervolg op de monitor van 2018, staan twee sporen centraal: herhalen en verdiepen. We onderzochten alle indicatoren opnieuw zodat we trends en ontwikkelingen in beeld kunnen brengen voor de periode 2013-2019 (herhalen). Het betekent ook dat we de onderdelen van Waarde van cultuur 2018 hebben kunnen verduurzamen en doorontwikkelen. Van een overzicht van feiten en cijfers naar een schets van de ontwikkelingen die we op basis van de verschillende feiten en cijfers zien (verdiepen). Dit deden we aan de hand van een aantal deelonderzoeken:

  • Brabant ten opzichte van andere provincies – Benchmark/Regionale Cultuurindex;
  • Inzoomen op Brabant – Microdata CBS;
  • Cultuurlocaties online – Big data;
  • Registraties van professionele instellingen – Culturele Atlas;
  • Perspectief van Brabanders – Cultuurpeiling.

 

Onderdeel van Regioprofiel Cultuur BrabantStad
Waarde van cultuur 2020 en de voorloper uit 2018 zijn als onderzoeks- en monitoringsinstrument een waardevol onderdeel van het Regioprofiel Cultuur BrabantStad. Met de Waarde van cultuur “houden we ons een spiegel voor over actuele ontwikkelingen en implementeren we reflectie en feitelijke onderbouwing in onze beleidscyclus. BrabantStad is de eerste regio die een dergelijk onderzoek heeft uitgevoerd en we hebben met onze aanpak een voorbeeldfunctie voor anderen”, schreef de Taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad aan de minister in het voorstel voor het regioprofiel.

De resultaten
De publicatie en bijbehorende bijlagen zijn te downloaden op https://regioprofielbrabant.nl/waarde-van-cultuur/2020/

De Waarde van cultuur wordt uitgevoerd door Het PON & Telos, Kunstloc Brabant, Pyrrhula Research Consultants en de Boekmanstichting in opdracht van BrabantStad.