Waarde van Cultuur

Contactpersoon:
Sophie de Jong MSc MA
Doorlooptijd:
september 2017 - september 2024
Opdrachtgever:

Cultuur en mensen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en heeft ontelbaar veel verschillende uitingsvormen. Het is voor veel mensen een belangrijk onderdeel van het leven. De monitor ‘Waarde van cultuur’ laat op basis van feiten en cijfers zien hoe het ervoor staat met de cultuur in Brabant. Het toont bestuurders, beleidsmakers en cultuurprofessionals de waarde van cultuur voor Brabant en kan hen helpen bij het maken van plannen en beleid.

Over de monitor
De Waarde van cultuur kijkt vanuit drie kapitalen: een cultureel, een sociaal en een economisch kapitaal. Ieder kapitaal bestaat op zijn beurt weer uit indicatoren die aangeven hoe het ervoor staat in een bepaald gebied en door de jaren heen. Het laat de sterke, maar ook de zwakke kanten van het culturele stelsel zien. Ook wordt gekeken naar landelijke trends omdat deze van invloed kunnen zijn op de regio.

 

Meest recente editie: Waarde van cultuur 2022
In Waarde van cultuur 2022, na 2020 en 2018 alweer de derde editie, staan twee sporen centraal: herhalen en verdiepen. We onderzochten alle indicatoren opnieuw zodat we trends en ontwikkelingen in beeld kunnen brengen voor de periode 2013-2021 (herhalen). Het betekent ook dat we de onderdelen van Waarde van cultuur 2020hebben kunnen verduurzamen en doorontwikkelen. Van een overzicht van feiten en cijfers naar een schets van de ontwikkelingen die we op basis van de verschillende feiten en cijfers zien (verdiepen). Dit deden we aan de hand van een aantal deelonderzoeken:

  • Brabant ten opzichte van andere provincies – Benchmark/Regionale Cultuurindex;
  • Inzoomen op Brabant – Microdata CBS;
  • Cultuurlocaties online – Big data;
  • Registraties van professionele instellingen – Culturele Atlas;
  • Perspectief van Brabanders – Cultuurpeiling.

 

Extra verdieping op de impact van de coronacrisis op de Brabantse culturele sector
In deze editie is naast de hierboven geschetste verdieping en verbreding ook een speciaal hoofdstuk gewijd aan de stand van zaken in de culturele sector in het licht van de coronacrisis. Hiertoe zijn onderdelen van Gevolgen van de coronacrisis voor de Brabantse cultuursector herhaald: hoe gaat het nu met de verschillende makers en instellingen? Zijn hier sterke veranderingen in zichtbaar tussen de meting van november 2020 en nu? Deze en andere vragen worden in het extra hoofdstuk beantwoord.

 

Vooruitblik naar Waarde van Cultuur 2024
Inmiddels wordt er door de betrokken partijen hard gewerkt aan de vierde editie van deze monitor; Waarde van Cultuur 2024. Bijzonder aan deze editie is dat de monitor voor het eerst online als website en online dashboard zal verschijnen. Daarnaast gaan we dieper in op de rol die cultuur binnen het concept van brede welvaart speelt en verkennen we de patronen in de loopbanen van Brabantse culturele professionals. Ook onderzoeken we wat diverse maatschappelijke ontwikkelingen betekenen voor culturele makers en instellingen, en schetsen we een beeld van de B7- en M5- gemeenten. 

De resultaten

De publicatie en bijbehorende bijlagen zijn te downloaden op www.kunstloc.nl/wvc22:

 

De Waarde van cultuur wordt uitgevoerd door Het PON & Telos, Kunstloc Brabant, Pyrrhula Research Consultants en de Boekmanstichting in opdracht van BrabantStad.

Jonna Kroeze MSc
Adviseur-onderzoeker
Wil je meer informatie?
Neem contact op met Jonna Kroeze
j.kroeze@hetpon-telos.nl 06 10 96 94 78

Deze projecten vind je misschien ook interessant: