Woon- & leefomgeving

De fysieke omgeving – huis, wijk, stad – is letterlijk de plek waar het leven van mensen zich afspeelt. Als het goed is een veilige, duurzame en gezonde plek. Waar ruimte is voor ontwikkeling en samen leven met anderen. Dat vraagt om een continue afstemming. Maar hoe komen partijen met elkaar tot de juiste keuzes als het gaat om inhoudelijke thema’s als leegstand, erfgoed, verstedelijking en duurzaamheid?

We krijgen daarover veel vragen. Zeker nu, met de Omgevingswet op komst. De invoering van de Omgevingswet is een flinke kluif voor provincies en gemeenten. Wij kunnen daarbij ondersteunen, bijvoorbeeld met de vormgeving van een participatieplan. Daarbij is niet zozeer de vraag ‘wat krijgt ruimte?’ van belang, maar vooral ‘wie krijgt ruimte?’ en ‘onder welke condities?’ En ‘welke rol kies je daarbij als overheid?’.

Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe raadsleden en beleidsmedewerkers mee te nemen in het implementatieproces van de Omgevingswet. Dat vraagt om begeleiding bij de omslag naar een integrale werkwijze met een sterkere binding tussen het fysieke en sociale domein.

We beginnen altijd bij de mensen die direct betrokken zijn. Samen met hen en de opdrachtgever helpen we de opgaven verduidelijken.

We helpen ook bij de uitvoering van participatieprocessen. We faciliteren de dialoog. Bijvoorbeeld bij het opstellen van de omgevingsvisie, -programma, -plan of omgevingsbesluit. Maar ook bij transformaties van (leegstaand) maatschappelijk vastgoed. Bijvoorbeeld de totstandkoming van multifunctionele accommodaties of de herbestemming van leegstaande scholen, verzorgingshuizen of erfgoed, waaronder de grote aantallen leegkomende kerken.

Dat gebeurt op klassieke manieren (enquêtes, interactieve groepsgesprekken), maar ook met nieuwe technieken, zoals een Research Community. Niet overal werkt dezelfde aanpak, maar misschien is dat wel onze grootste kracht. We beschikken over vele instrumenten die we heel gericht in kunnen zetten. Een bewonerspeiling, interactieve werksessie, een serious game of een online tool.

We beginnen altijd bij de mensen die direct betrokken zijn. Samen met hen en de opdrachtgever helpen we de opgaven verduidelijken. Het vraagstuk en de opdrachtgevers bepalen wat nodig is. Wij helpen hen bij de keuzes die ze moeten maken. Inhoudelijk en procesmatig.

ir. Jolanda Luijten
Senior adviseur-onderzoeker
Wil je meer informatie over dit thema? Of wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen?
Neem contact op met Jolanda Luijten
j.luijten@hetpon-telos.nl 0618650263

Een greep uit onze projecten Woon- en leefomgeving