Staat van Bernheze

Contactpersoon:
ir. Jolanda Luijten
Doorlooptijd:
november 2021 – februari 2022
Opdrachtgever:

In de Staat van Bernheze schetsen we een beeld van de uitdagingen en kansen waar Bernheze de komende jaren voor staat. De Staat van Bernheze omvat een analyse van trends, ontwikkelingen, vraagstukken en eventuele oplossingsrichtingen met zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve component.

Met de Staat van Bernheze wil de directie van de gemeente Bernheze de politieke partijen faciliteren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en het opstellen van een nieuw coalitie- en bestuursakkoord. Maar het formuleren van de maatschappelijke opgaven en effecten die de gemeente wil bereiken helpt ook de nieuwe gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie gedurende de bestuursperiode om meer integraal en systematisch te werken. Dit omdat de vraagstukken en ambities meer integraal met elkaar in verband zijn gebracht en zijn af te wegen gedurende de bestuursperiode. Bovendien helpt het om meer integraal en participatief samen te werken met inwoners, ondernemers, regionale stakeholders en met andere partners.

De Staat van Bernheze bestaat uit 3 onderdelen, waarbinnen de volgende thema’s aan bod komen:

 • Deel A: demografische opbouw en ontwikkeling
 • Deel B: Prettig wonen en leven in Bernheze
  • leefbare kernen
  • gezonde en zorgzame gemeente
  • klimaatbestendig, biodivers en circulair
  • duurzame landbouw en economie
  • weerbare en veilige samenleving
 • Deel C: Toekomstbestendige gemeentelijke organisatie
  • Regie op integrale aanpak en samenwerking
  • Sterke organisatie en dienstverlening
  • Financieel gezonde gemeente

 

Publicaties

De resultaten zijn te lezen in de publicatie ‘Staat van Bernheze’:

Download rapport

 

Of bekijk hieronder de animatie die gemaakt is:

 

 

ir. Jolanda Luijten
Senior adviseur-onderzoeker
Wil je meer informatie?
Neem contact op met Jolanda Luijten
j.luijten@hetpon-telos.nl 0618650263