Toekomstvisie Alphen-Chaam

Contactpersoon:
ir. Jolanda Luijten
Doorlooptijd:
november 2020-september 2021
Opdrachtgever:
Gemeente Alphen-Chaam

Hoe moet de gemeente Alphen-Chaam er uit zien in 2030? Dit was de vraag van de gemeente Alphen-Chaam in 2021 aan de inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties van de gemeente Alphen-Chaam. De gemeente vroeg Het PON & Telos om de wensen, behoeften en dromen van de inwoners op te halen en te verwoorden in een visie op de toekomst voor de gemeente Alphen-Chaam in 2030.

Begeleidingsgroep

Om de gemeenschap nauw te betrekken in het proces is een begeleidingsgroep ingesteld, bestaande uit afgevaardigden van diverse verenigingen en maatschappelijke organisaties uit de gemeente Alphen-Chaam.

 

Vragenlijst

Alle inwoners van 18 jaar en ouder van de gemeente Alphen-Chaam hebben een uitnodiging ontvangen om een uitgebreide vragenlijst in te vullen. 1068 inwoners hebben dit gedaan. De resultaten uit de vragenlijst geven inzicht in de thema’s die in de gemeente spelen en de beleving van de inwoners en hun mening over het leven en wonen in Alphen-Chaam.

 

Online community

Vervolgens hebben we met een groep van 75 inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties gedurende een week een verdiepend gesprek gevoerd in een online community over de ruimtelijke kwaliteiten in de gemeente, de sociale identiteit en de relatie tussen inwoners, ondernemers, organisaties en gemeente.

 

Toekomstvisie

Op basis van de vragenlijst en de online community hebben we de toekomstvisie geschreven. De toekomstvisie schetst de ambities van de inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers aan de hand van acht speerpunten. De gemeenteraad stemde in september 2021 unaniem in met de toekomstvisie.

Resultaten

Er zijn drie publicaties beschikbaar: de resultaten van de vragenlijst, de resultaten van de research community en een publieksvriendelijke versie van de complete toekomstvisie.

Resultaten vragenlijst

Download

Resultaten research community

Download

Publieksvriendelijke toekomstvisie

Read more

ir. Jolanda Luijten
Senior adviseur-onderzoeker
Wil je meer informatie over dit project?
Neem contact op met Jolanda Luijten
j.luijten@hetpon-telos.nl 0618650263

Relevante andere projecten