Leefbaarheid jongeren in kleine kernen

Wat maakt kleine kernen wel of niet aantrekkelijk voor jongeren? Hoe kunnen jongeren zelf de leefbaarheid in hun eigen dorp verbeteren? En hoe kunnen professionals hen daarbij ondersteunen? Op verzoek van de vereniging kleine kernen (VKK) en de provincie Noord-Brabant heeft het PON onderzoek uitgevoerd onder jongeren over het wonen in kleine kernen in Noord-Brabant. Uit het onderzoek bleek dat leefbaarheid een subjectief begrip is. Wat voor de één (en het ene dorp) een leefbare woonomgeving is, hoeft dat voor een ander (dorp) niet te zijn. Het is daarom vrijwel onmogelijk om generiek beleid of een blauwdruk te maken om de leefbaarheid voor jongeren in een dorp te verbeteren of te behouden. En Brabant daarmee sociaal veerkrachtiger te maken.

Om te ontdekken hoe jongeren betrokken willen én kunnen worden bij het verbeteren van de leefbaarheid van hun dorp, zijn vervolgens 4 pilots gestart. Aan de hand van die pilots hebben we ontdekt op welke wijze jongeren betrokken willen worden en zich willen inzetten om de leefbaarheid in hun dorp te verbeteren. Hoe activeer je jongeren om samen met andere jongeren aan de slag te gaan met onderwerpen die zij belangrijk vinden in hun woonomgeving? Wat spreekt hen aan. Wat niet? Wat zijn randvoorwaarden. En wat moet je zeker niet doen? De leerpunten uit de pilots en de tips, valkuilen en aandachtspunten voor zowel jongeren zelf, als voor iedereen die de participatie van jongeren in kleine kernen wil bevorderen (een dorpsraad, jongerenwerk, de gemeente et cetera), zijn weergegeven in de Pilots Licht Op Jong!