Verkenning gezonde verstedelijking Brabant

Contactpersoon:
Ruben Smeets MSc
Doorlooptijd:
2021 - 2022
Opdrachtgever:

In 2016 vond de ondertekening van de Brabantse Health Deal plaats door vijftien organisaties op het provinciehuis te ‘s-Hertogenbosch. Met de Brabantse Health Deal wilden betrokken partners gezondheid en welzijn een stevige plek te geven bij het maken en uitvoeren van allerlei ruimtelijke en economische plannen in de provincie. Daarmee liep Brabant voorop in het nationale debat over het belang van een gezonde leefomgeving

Het is nu tijd voor een volgende stap. Gezondheidsbevordering in ruimtelijk-economische ontwikkeling ontstaat namelijk niet vanzelf, maar vraagt om goede én structurele samenwerking tussen de domeinen milieu, ruimte, sociaal, gezondheid en economie. Deze verkenning naar gezonde verstedelijking is erop gericht om die samenwerking met behulp van concrete handelingsperspectieven, verhaallijnen en inrichtings- en ontwerpprincipes te ondersteunen.

 

Drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander

Met de uitkomsten van de verkenning kunnen partners van de Brabantse Health Deal de stap naar concretisering zetten, voorzien ze hun samenwerking van een inhoudelijke impuls en kunnen ze opnieuw richtinggevend zijn in het nationale debat. Daarbij staat de ambitie van drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030 centraal.

In dit project, waarin we een brede verkenning naar gezonde verstedelijking opstellen, werken we drie fasen waarbij we van abstract naar concreet, van visie naar strategie, en van richting naar inrichting werken.

Fase 1 van het project is in het voorjaar van 2021 uitgevoerd, in het najaar staat het vervolg gepland waarin we door middel van een drietal verdiepende casestudies uitvoerbare inrichtings- en ontwerpprincipes opleveren, gebaseerd op gezonde verstedelijking.

 

Ruben Smeets Ruben Smeets MSc
Adviseur-onderzoeker
Wil je meer weten over dit project?
Neem dan contact op met Ruben Smeets
r.smeets@hetpon-telos.nl 06 30 63 53 60