Verkenning gezonde verstedelijking Brabant

Contactpersoon:
Ruben Smeets MSc
Doorlooptijd:
Voorjaar 2021 tot zomer 2022
Opdrachtgever:

Gezondheidsverschillen in Nederland en binnen Noord-Brabant zijn groot. Zowel tussen sociale groepen als de toegang tot gezondheidsvoorzieningen. Vaak liggen kansen op gezondheidsbevordering buiten het gezondheidsdomein. Daarom sloten in 2016 vijftien organisaties de Brabantse Health Deal af, om gezondheid en welzijn een stevige plek te geven in ruimtelijk en economisch beleid. Brabant liep daarmee voorop in het nationale debat over het belang van een gezonde leefomgeving.

 

Het is nu tijd voor een volgende stap. Gezondheidsbevordering in ruimtelijk-economische ontwikkeling ontstaat namelijk niet vanzelf, maar vraagt om goede én structurele samenwerking tussen de domeinen milieu, ruimte, sociaal, gezondheid en economie. De verkenning naar gezonde verstedelijking is erop gericht om die samenwerking met behulp van concrete handelingsperspectieven, verhaallijnen en inrichtings- en ontwerpprincipes te ondersteunen.

 

Drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander

De resultaten en ervaringen van de verkenning Gezonde Verstedelijking helpen bij de stap van ambities naar acties. We bieden handelingsperspectief via herkenbare en aansprekende verhaallijnen, inclusief concrete ontwerpprincipes en een stappenplan. Daarbij staat de provinciale ambitie van drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030 centraal.

Resultaten

We hebben de hoeveelheid aan informatie en de inspirerende voorbeelden samengevoegd in twee producten:

  • een storymap (een online omgeving), waarin we gezondheidsprofielen voor Brabant opgesteld hebben en we drie sociaal-ruimtelijke vraagstukken verdiepen aan de hand van inspirerende verhaallijnen. Ook geven we een overzichtelijk stappenplan dat behulpzaam is bij projecten rondom gezonde verstedelijking.
  • Een oplegger, waarin de belangrijkste resultaten en aanbevelingen bij elkaar staan

 

Ga naar de storymap Download oplegger

 

Ruben Smeets MSc
Senior adviseur-onderzoeker
Wil je meer weten over dit project?
Neem dan contact op met Ruben Smeets
r.smeets@hetpon-telos.nl 06 30 63 53 60