Verduurzaming gespikkeld bezit in de provincie Utrecht

Contactpersoon:
Bianca Koomen MSc
Doorlooptijd:
december 2020 - maart 2022
Opdrachtgever:

Woningcorporaties spelen een belangrijke rol in het verduurzamen van de woningvoorraad in ons land. Bij de verduurzamingsaanpakken van de corporaties komen zij ook regelmatig woningblokken tegen waar zowel corporatiebezit als particulier bezit aanwezig is. Deze tussenliggende particuliere woningen noemen we ‘gespikkeld bezit’.

De opgave

De provincie Utrecht wil zoveel mogelijk van haar woningvoorraad verduurzamen, zodat de CO2-uitstoot verlaagt. Dit kan bijvoorbeeld door woningen te isoleren, te renoveren of door zonnepanelen te plaatsen. Woningcorporaties werken hard aan deze opgave. Het is bouwtechnisch vaak zinvol als de tussenliggende particulieren woningen meegaan. Daarnaast is het vanuit sociaalmaatschappelijk oogpunt – geen tweedeling op straatniveau – en vanwege het straatbeeld, relevant dat particuliere woningen meedoen aan de renovatieaanpak van corporaties. Alleen moeten de particulieren zelf investeren, komt het vaak op een niet-natuurlijk moment en hebben zij geen keuze in bijvoorbeeld de materialen of kleuren die gebruikt worden door de woningcorporatie. Hoe zorgen we ervoor dat de kans dat deze mensen toch meegaan in het renovatieproces wordt vergroot?

 

Vijf behulpzame vragen

Het meenemen van het gespikkeld bezit bij de verduurzaming van de wijken blijkt zo makkelijk nog niet. Gemeenten, woningcorporaties, aannemers én inwoners moeten gezamenlijk aan de slag om de particuliere woningvoorraad te verduurzamen. In samenwerking met de provincie Utrecht maakten we daarom een online magazine, om projecten meer kans van slagen te bieden. Hierin staan handige tips, handvatten en inspirerende voorbeelden van praktijkervaringen die we hebben opgedaan in Zeist, Woerden en Leusden. We formuleren vijf behulpzame hoofdvragen, gevoed door checkvragen en aandachtspunten die bij het starten en uitvoeren van een project met gespikkeld bezit behulpzaam zijn:

 

Resultaat

De uitwerking van deze vragen, en veel andere context en ervaringen lees je in het online magazine:

Bianca Koomen Bianca Koomen MSc
Adviseur-onderzoeker
Wil je meer informatie?
Neem contact op met Bianca Koomen
b.koomen@hetpon-telos.nl 06 30 03 78 06

Relevante andere projecten