Gestandaardiseerde aanpak verduurzaming gespikkeld bezit

Contactpersoon:
dr. Susanne Agterbosch
Doorlooptijd:
September 2020 - maart 2021

De verduurzaming van gespikkeld bezit: een procesaanpak om woningeigenaren succesvol mee te nemen in wijkrenovaties

Woningcorporaties hebben een belangrijke rol in het verduurzamen van de woningvoorraad en gaan daar de komende jaren volop mee aan de slag. Tussen de te renoveren en te verduurzamen huurwoningen wonen echter vaak ook particuliere eigenaren. We noemen dit ‘gespikkeld bezit’. Dit zijn voormalige corporatiewoningen die overgekocht zijn door particuliere eigenaren. Het is bouwtechnisch, maar ook vanuit sociaalmaatschappelijk oogpunt, aantrekkelijk om deze particulieren mee te laten doen met het renovatieproces. Alleen moeten zij wel zelf investeren en de verduurzaming komt vaak op een niet-natuurlijk moment. Hoe neem je deze mensen toch mee in dit proces? In samenwerking met gemeente Tilburg ontwikkelden we een gestandaardiseerde procesaanpak.

 

De procesaanpak

Deze procesaanpak brengt verschillende stappen voor de gemeente en de woningcorporatie in beeld om de kans te vergroten dat particuliere woningeigenaren in een voormalige corporatiewoning kunnen én willen meedoen met een renovatie of onderhoudsaanpak van een woningcorporatie. De aanpak bestaat uit vijf samenhangende en in tijd overlappende bouwstenen, met elk een eigen doel en aandachtspunten. Ook bevat elke bouwsteen een checklist op basis waarvan de gemeente en de woningcorporatie(s) verantwoordelijkheden, rolverdeling en acties kunnen vastleggen. Verder zijn per bouwsteen ondersteunende tools en materialen beschikbaar.

De vijf bouwstenen

Doorontwikkeling

De procesaanpak in Tilburg ontwikkelen we verder door nieuwe ervaringen op te doen. We volgen actief vergelijkbare projecten in gemeenten als Woerden en Zeist, om zo de procesaanpak aan te blijven scherpen.

Download de publicatie

Download de publicatie voor de volledige procesaanpak.

Download publicatie
dr. Susanne Agterbosch
Inhoudelijk directeur
Wil je meer informatie over deze procesaanpak? Of wil je weten hoe wij de procesaanpak voor jouw project of gemeente kunnen toepassen?
Neem contact op met Susanne Agterbosch
s.agterbosch@hetpon-telos.nl 06 30 03 76 27