Research community

Het PON heeft zich gespecialiseerd in onderzoek via research communities. Dit is een online platform waarop een groep mensen gedurende een bepaalde periode op een intensieve en interactieve manier met elkaar in gesprek gaat. Via verschillende technieken zoals discussieplatformen, polls of storytelling geven de deelnemers diepgaande informatie over het te onderzoeken onderwerp. De interactieve onderzoeksmethode leent zich uitstekend voor verdiepend onderzoek, verkenning van toekomstbeelden, observeren van signalen uit de samenleving en het gezamenlijk vormgeven van nieuwe initiatieven.

Kenmerken van deze methode:

  • Redelijk grote groep (max 75 deelnemers)
  • Deelnemers reageren actief op elkaar
  • Levert kwalitatieve informatie en storytelling
  • Intensief traject van 5 -7 of 10 – 12 dagen
  • Deelnemers kunnen meedoen op moment/plaats dat hen uitkomt
  • Diepgaander gesprek mogelijk; ruime mogelijkheid voor doorvragen (meer denktijd)
  • Bijsturen mogelijk gedurende gesprek
  • Opmerkingen liggen schriftelijk vast

 

Wat heb ik aan een research community?
Een research community levert in relatief korte tijd diepgaande kwalitatieve informatie op over een specifiek onderwerp binnen een bepaalde groep mensen.

Afhankelijk van het vraagstuk kan een research community voor verschillende doeleinden worden ingezet, bijvoorbeeld om:
– Meer verdieping te krijgen op een bestaand onderwerp of uitkomsten van een onderzoek
– Meer verdieping te krijgen onder een bepaalde groep mensen
– Oplossingen te vinden voor bestaande problemen
– Signalen uit de samenleving te observeren
– Nieuwe initiatieven vorm te geven
– Toekomstbeelden te verkennen
– Ervaringen uit het alledaagse leven op te halen
– Bestaande ideeën te toetsen

Is een research community interessant voor mij?
Omdat een research community voor verschillende doeleinden kan worden ingezet, is het interessant voor diverse partijen zoals gemeenten, provincies, (sociale) ondernemers, woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen.

Leden in de community

U kunt een research community voor iedere gewenste doelgroep inzetten. Zoals inwoners, klanten, medewerkers, professionals of gebruikers. Ook binnen een organisatie kan een research community worden ingezet. Wij denken graag met u mee of een research community de juiste manier is om met uw doelgroep in gesprek te gaan.

Kortlopend en doorlopend
Het is mogelijk om een research community eenmalig in te zetten voor een concreet vraagstuk. De community loopt dan voor een bepaald aantal dagen of weken. Het is ook mogelijk om een community doorlopend in te zetten en de leden in de community op verschillende momenten kort en snel te kunnen bevragen. Een structurele community kan daarnaast bijdragen om relaties binnen een netwerk op te bouwen.

Kosten
Het opzetten en gebruiken van een research community is maatwerk. We denken graag met u mee over de mogelijkheden. Neem voor meer informatie contact met ons op!

Waar kunnen we je mee helpen?
k.dulong@hetpon-telos.nl 06 30 03 81 06