Online community Fijn leven in Brabant

Contactpersoon:
Britte van Dalen MSc
Doorlooptijd:
zomer 2022
Opdrachtgever:

In het najaar van 2022 doen we in opdracht van de provincie Noord-Brabant een groot populatieonderzoek onder 10.000 Brabanders. Dit onderzoek brengt in beeld brengt hoe inwoners de kwaliteit van leven in Brabant ervaren, waar zij zich zorgen over maken en in hoeverre zij bereid zijn om mee te bewegen met veranderingen die nodig zijn om te komen tot een Brabant waarin alle inwoners kunnen genieten van een hoge kwaliteit van leven.

Als input voor de uitvoeringsagenda Brede Welvaart die de provincie in de zomer van 2022 uitwerkt en ter voorbereiding van het populatieonderzoek doen we een eerste kwalitatieve verkenning via een online research community met zo’n 50 Brabanders.

De volgende vragen staan daarbij centraal:

  • Wat vinden Brabanders belangrijk voor een fijn leven?
  • Wat vinden Brabanders het belangrijkst en wat is daarvoor nodig?
  • Waar maken Brabanders zich zorgen over?
  • Wat is belangrijk voor een toekomstig fijn leven?

De online community stond open van maandag 18 juli tot en met maandag 25 juli

Publicatie

De resultaten zijn te lezen in de publicatie ‘Resultaten online community Fijn leven in Brabant‘:

Download publicatie
Britte van Dalen MSc
Adviseur-onderzoeker
Meer informatie?
Neem contact op met Britte
b.vandalen@hetpon-telos.nl 06 30 03 82 77

Vergelijkbare projecten