Ervaren Brede Welvaart in Brabant

Contactpersoon:
dr. Mariëlle Blanken
Doorlooptijd:
zomer 2022 – zomer 2023
Opdrachtgever:

In dit onderzoek is gekeken naar de ervaren brede welvaart van Brabanders, hun perspectief op de toekomst én in hoeverre zij bereid zijn mee te bewegen met de benodigde veranderingen hiervoor (actiebereidheid). Tot op heden was onduidelijk hoe de ervaren brede welvaart is verdeeld in de samenleving. De inzichten uit dit onderzoek bieden een startpunt voor dialoog met bestuurders en beleidsmakers op regionaal en gemeentelijk niveau. Met de resultaten kan het menselijk perspectief op brede welvaart een betere plek krijgen in de publieke beleidsvorming en besluitvorming.

 

Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 10 duizend Brabanders van 18 jaar en ouder in het najaar van 2022. Verschillende aspecten van brede welvaart zijn onderzocht (in overeenstemming met de 8 thema’s uit de Regionale monitor brede welvaart van het CBS): welbevinden, gezondheid, materiële welvaart, arbeid & vrije tijd, samenleving, wonen, veiligheid en milieu. Onderzoeksvragen waren:

 

1. Ervaren brede welvaart
 • Wat is ervaren brede welvaart?
 • Hoe ervaren inwoners van Noord-Brabant de brede welvaart in hun leven?
 • Welke factoren zijn van invloed op ervaren brede welvaart?
 • Hoe is de ervaren brede welvaart verdeeld in Noord-Brabant?
2. Waardering van de brede welvaart thema’s
 • Hoe tevreden zijn Brabanders met hun mogelijkheden op de thema’s: welbevinden, gezondheid, materiële welvaart, arbeid & vrije tijd, samenleving, wonen, veiligheid en milieu?
 • Welke kenmerken van mensen zijn van invloed op de waardering van de brede welvaart thema’s?
 • Hoe is de tevredenheid van mensen met het leven in het algemeen opgebouwd?
3. Verbeteringen van brede welvaart in de regio
 • Wat vinden Brabanders belangrijk voor de verbetering van brede welvaart in de regio waar zij wonen?
 • In hoeverre hangen de voorkeuren van verbetering samen met de eigen ervaren brede welvaart?
4. Toekomstzorgen over brede welvaart
 • Maken Brabanders zich zorgen over maatschappelijke ontwikkelingen die drukken op de kwaliteit van leven en leefomgeving?
 • In hoeverre maken Brabanders zich zorgen over hun brede welvaart in de nabije toekomst?
5. Actiebereidheid
 • In hoeverre zijn Brabanders bereid om dingen anders te doen ter versterking van de brede welvaart?
 • Wat is de actiebereidheid van Brabanders op de thema’s van brede welvaart?
 • Kunnen Brabanders getypeerd worden naar hoe zij omgaan met veranderingen?

Klankbordgroep

Ter begeleiding van het onderzoek hebben we gebruik gemaakt van een externe klankbordgroep, samengesteld met mensen uit het werkveld met een diversiteit aan expertises. Leden van de klankbordgroep zijn:

 

 • Ward Stadhouders (opdrachtgever, provincie Noord-Brabant)
 • Ton Pulles (Metropoolregio Eindhoven, coördineert brede welvaartsactiviteiten voor de MRE)
 • Remko van der Sanden (programmamanager Regiodeal Midden- en West-Brabant)
 • Maja Rocak (lector sociale veerkracht bij Fontys Hogeschool)
 • Arna Arnautovic (kwartiermaker Centre of Expertise Brede Welvaart & Nieuw Ondernemerschap bij Avans Hogeschool)
 • Edgar van Leest (Strategy Unit, adviseur uitvoeringsagenda Brede Welvaart PNB)
 • Elles Breebaart (projectleider gezondheid, provincie Noord-Brabant)
 • Senta Schiffeleers (programmamanager brede welvaart, provincie Noord-Brabant)
 • Wendy Oudshoorn (opdrachtnemer brede welvaart, provincie Noord-Brabant)

Publicaties

Download hier het rapport ‘Ervaren Brede Welvaart: Hoe Brabanders de kwaliteit van hun leven en leefomgeving waarderen in 2022’ en bekijk de visuele samenvatting. Of kijk naar de videoverslagen van het Kenniscafé ‘Als het barst’ op 1 juni 2023, waarin onderzoeker Mariëlle Blanken vertelt over de mogelijkheden van Brabanders om mee te veranderen in onze veranderende samenleving.

 

Download rapport Download Visuele samenvatting Bekijk videoverslagen
dr. Mariëlle Blanken
Senior adviseur-onderzoeker
Meer informatie?
Neem contact op met Mariëlle
m.blanken@hetpon-telos.nl 06 30 03 89 70

Vergelijkbare projecten