Ervaren Brede Welvaart in Brabant

Contactpersoon:
Drs. Mariëlle Blanken
Doorlooptijd:
zomer 2022 – voorjaar 2023
Opdrachtgever:

In de omgevingsvisie ‘De Kwaliteit van Brabant’ staat de provinciale missie om de regio en haar inwoners zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Om richting te geven aan de toekomstbestendigheid van Brabant heeft de provincie het concept Brede Welvaart omarmd als navigatiemiddel in het denken over de kwaliteit van Brabant. Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden. Het gaat niet alleen om het vergroten van de (materiële) waarde, maar ook om het welzijn van mensen. Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze al dan niet ten koste gaat van die van latere generaties en/of van die van mensen elders in de wereld. Brede welvaart  ‘het hier en nu’ is door het CBS ingedeeld in  8 thema’s: welzijn, materiële welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid en milieu.

Dit populatieonderzoek onder 10.000 Brabanders brengt in beeld hoe inwoners de kwaliteit van leven in Brabant waarderen, waar zij zich zorgen over maken en in hoeverre zij bereid zijn om mee te bewegen met veranderingen die nodig zijn om te komen tot een Brabant waarin alle inwoners kunnen genieten van een hoge kwaliteit van leven. Centrale vragen zijn:

 • Hoe tevreden zijn Brabanders met de 8 thema’s van brede welvaart in hun eigen leven?
 • Wat vinden Brabanders belangrijk voor de brede welvaart in de regio waar zij wonen?
 • In hoeverre maken Brabanders zich zorgen over ontwikkelingen die drukken op de brede welvaart?
 • In hoeverre vinden Brabanders de verschillende thema’s belangrijk, voelen ze zich er verantwoordelijk voor en zijn ze bereid om daarvoor in actie te komen of iets te laten?

Naast dat het onderzoek zal resulteren in een publieksvriendelijke publicatie en een achterliggend onderzoeksrapport inclusief tabellenboek, biedt de dataverzameling input voor de segmentatie naar Brabantse Persona’s.

Ter begeleiding van het onderzoek hebben we een klankbordgroep samengesteld, bestaande uit:

 • Ward Stadhouders (opdrachtgever, Provincie Noord-Brabant)
 • Ton Pulles (Metropoolregio Eindhoven, coördineert brede welvaartsactiviteiten voor de MRE)
 • Maja Rocak (lector sociale veerkracht, Fontys Hogeschool)
 • Remko van der Sanden (projectleider Regiodeal Midden- en West-Brabant)
 • Arna Arnautovic (kwartiermaker Centre of Expertise Brede Welvaart & Nieuw Ondernemerschap, Avans Hogeschool)
 • Elles Breebaart (projectleider gezondheid, provincie Noord-Brabant)
 • Edgar van Leest (Strategy Unit)

Publicatie

Volgt nog

Drs. Mariëlle Blanken Drs. Mariëlle Blanken
Senior adviseur-onderzoeker
Meer informatie?
Neem contact op met Mariëlle
m.blanken@hetpon-telos.nl 06 30 03 89 70

Vergelijkbare projecten