Monitoring RegioDeal Midden- en West-Brabant

Contactpersoon:
drs. Mirjam Smulders
Doorlooptijd:
september 2022 - december 2023
Opdrachtgever:
Monitoring RegioDeal Midden- en West-Brabant

Samen versnellen, slimmer en duurzamer maken, dat is het motto van de Regio Deal Midden en West Brabant ‘Makes and Moves’. Het regionale bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, provincie Noord-Brabant en lokale overheden zetten zich met deze Regio Deal in om het economische ecosysteem in Midden en West Brabant te versterken tot een duurzame en toekomstbestendige economie. Met een belangrijke rol voor het MKB.

De centrale doelstelling van de Regio Deal ‘Makes and Moves’ is om met name het regionale MKB in de maakindustrie, onderhouds- en logistieke sector te helpen slimmer te werken, te verduurzamen en circulair te werken.[1] Het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt waaraan zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen wordt daarbij gezien als een belangrijke randvoorwaarde om dit mogelijk te maken. De arbeidsmarkt krijgt dan ook  bijzondere aandacht.[2]

Het PON & Telos is gevraagd om de effecten van de Regio Deal en de 17 innovatieprojecten daarbinnen te monitoren vanuit het overkoepelend perspectief van brede welvaart. We stellen op basis van cijfermateriaal voor elke regio een Brede welvaartsprofiel op. Daarnaast vullen we samen met de projectleiders van de 17 projecten een Brede Welvaartscan in. Op basis van deze kwantitatieve en kwalitatieve gegevens geven we een eerste beeld van de impact van de RegioDealprojecten op de brede welvaart in de regio.

[1] https://Regio Dealmidwestbrabant.nl/projecten/

[2] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regio-deals/de-regio-deals-van-10-regios/regio-deal-midden-en-west-brabant

 

drs. Mirjam Smulders
Senior adviseur-onderzoeker
Meer informatie?
Neem contact op met Mirjam
m.smulders@hetpon-telos.nl 06 30 03 88 37

Vergelijkbare projecten