drs. Mirjam Smulders

Senior adviseur-onderzoeker

Met haar creativiteit, leergierigheid en strategisch inzicht is Mirjam een gewaardeerde collega in het vertalen van beleids- en sturingsconcepten in gewone mensentaal en handelingsperspectieven. Met name in de complexe samenwerkingsprocessen tussen burgers, ondernemers, overheden, onderwijs en onderzoeksinstellingen en overige maatschappelijke organisaties, zet zij haar vaardigheden in om kennis te delen. En verbindt zij partijen aan elkaar die elkaar anders niet zomaar gevonden hadden. Het zoeken naar nieuwe manieren om mensen te bewegen anders te laten denken komt ook tot uitdrukking in haar bijdragen aan het Midpoint Center for Social Innovation en aan de European Social Innovation Week. Ze verbindt haar ervaring aan nieuwe maatschappelijke opgaven als arbeidsmigratie, gezonde leefomgeving en digitalisering.

m.smulders@hetpon-telos.nl 06 30 03 88 37

Mijn recente projecten

Benieuwd naar de rest van het team?