Evaluatie azc Oisterwijk

Contactpersoon:
drs. Karin du Long
Doorlooptijd:
juli - oktober 2021
Opdrachtgever:
Gemeente Oisterwijk

In 2022 loopt de bestuursovereenkomst tussen het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de gemeente Oisterwijk af. Voordat deze overeenkomst afloopt en voordat de gemeente besluit tot een eventuele nieuwe bestuursovereenkomst, heeft de gemeente Oisterwijk ons gevraagd een evaluatie over de aanwezigheid van het azc laten uitvoeren.

In de periode juli t/m oktober 2021 hebben we de ervaringen met het azc in Oisterwijk opgehaald bij inwoners van de gemeente Oisterwijk, direct omwonenden van het azc, diverse stakeholders en het COA. De resultaten van dit onderzoek zijn op 9 november aangeboden aan het College van B&W. Het onderzoek dat was een van de onderdelen van een grotere gemeentelijke evaluatie. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente Oisterwijk.

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek zijn te lezen in onderstaande publicatie:

Download publicatie
drs. Karin du Long
Senior adviseur-onderzoeker
Wil je meer informatie over dit onderzoek?
Neem contact op met Karin du Long
k.dulong@hetpon-telos.nl 06 30 03 81 06

Gerelateerde projecten