Evaluatie van het azc Oisterwijk

Contactpersoon:
drs. Karin du Long

Eind december 2019 loopt de bestuursovereenkomst tussen het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de gemeente Oisterwijk af. Voordat deze overeenkomst afloopt en voordat de gemeente besluit tot een eventuele nieuwe bestuursovereenkomst, wilde de gemeente Oisterwijk een evaluatie over de aanwezigheid van het azc laten uitvoeren.

Het doel van deze evaluatie was om inzicht te krijgen in hoe inwoners van de gemeente Oisterwijk en diverse stakeholders de aanwezigheid van het azc in de afgelopen jaren ervaren hebben. Het PON heeft een multidisciplinair onderzoek uitgevoerd waarbij de nadruk lag op het ophalen van de ervaringen met het azc vanuit verschillende doelgroepen.

Allereerst zijn alle deelnemers van het Burgerpanel Oisterwijk bevraagd via een online vragenlijst. De vragen die aan hen gesteld werden gingen over het op de hoogte zijn van wat er gebeurt in het azc (al dan niet vrijwilligerswerk doen in het azc, wel eens een klacht over het azc ingediend bij de gemeente) en over gevoelens van onveiligheid/ervaren overlast door de aanwezigheid van het azc.

Tegelijk met het online onderzoek onder de inwoners van Oisterwijk, hebben we een interview gehouden met de twee locatiemanagers van het azc. In een groepsgesprek lieten we stakeholders van het azc (onderwijzers, wijkagenten, maatschappelijke organisaties) met elkaar van gedachten wisselen. Hetzelfde deden we tijdens een groepsgesprek met dertien direct omwonenden van het azc. Tenslotte spraken we door middel van telefonische interviews met vijf vertegenwoordigers van sportverenigingen, die we vroegen of zij op hun vereniging sportende asielzoekers ontvangen en hoe hun contact met zowel het azc als de gemeente verloopt als het gaat om het azc Oisterwijk.

Lees de resultaten van het onderzoek

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit project of over andere onderzoeken die het PON uitvoert in opdracht van gemeenten, neem dan contact op via: info@hetpon-telos.nl of 013 535 15 35 voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en advies op maat.