Research community: bewoners Oisterwijk in gesprek!

Contactpersoon:
Britte van Dalen MSc

Research community: bewoners Oisterwijk in gesprek!

De gemeente Oisterwijk vraagt input van haar inwoners voor het ‘Koersdocument Samenleving’: een strategisch plan voor het Sociaal Domein van de gemeente Oisterwijk. Wat zijn de belangrijkste ambities om te zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving op lange termijn? Hoe kan de gemeente actief burgerschap en zelfredzaamheid van haar inwoners bevorderen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de inwoners van Oisterwijk zich veilig en gezond kunnen ontwikkelen?
Op 4 juni 2018 organiseerde de gemeente een bijeenkomst om samen met raadsleden, adviesraden/-commies en bewoners concrete doelstellingen te formuleren voor het Koersdocument. Als input voor deze bijeenkomst organiseerden wij een research community waarin we 5 dagen lang met inwoners in gesprek gingen over sociaal maatschappelijke voorzieningen in de gemeente.

 

Online gesprek

44 Oisterwijkers hebben van 14 tot en met 18 mei 2018 actief deelgenomen aan het online gesprek. Zo gingen we met elkaar in gesprek over wat de inwonersaantrekkelijk vinden aan hun woon- en leefomgeving en wat ze missen. Ook vroegen we hen naar ideeën hoe de gemeente inwoners en verenigingen zouden kunnen stimuleren om met hun mee te denken en initiatieven te ondersteunen, wat men nodig heeft om zelfredzaam te kunnen zijn en wat belangrijk is om gezond en veilig te kunnen ontwikkelen.

 

Vergelijkbare projecten